Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Mongu – perla Zambie

Poprvé jsem v Zambii dlouhodoběji pracoval před několik lety v rámci rozvojového projektu, který byl financován Evropskou unií a byl lokalizován do Západní provincie Zambie.

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Zdena Emmerová

  Časopis Zvěrokruh 8/2019      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. František Knotek

  Časopis Zvěrokruh 8/2019      Společenská rubrika

Webináře 2019

  Časopis Zvěrokruh 8/2019      Společenská rubrika 4. 9. 2019 od 20:00 Gastrointestinální problémy králíků – MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM 18. […]

Jubilanti

V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Alfred Sisley; Moret nad Loing v dešti

Píše se rok 1857 a mladý Alfred Sisley, syn anglického obchodníka žijícího v Paříži, který nadělal jmění na obchodě s Jižní Amerikou, je svými rodiči vyslán do Londýna, aby se tam vyučil stejné profesi jako jeho otec.

Jak se veterinaří v Zambii

Největšími nepříteli veterináře v Africe jsou hmyz a dráty. Zdejší farmy jsou totiž obehnány ploty, které se vyrábějí prostým natažením drátů mezi kolíky, případně stromy, jsou napínány speciálním napínákem. a aby se neprověšovaly, tak jsou vyztuženy klacíky se zářezy.

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Josef Náhlík

  Časopis Zvěrokruh 7/2019      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. František Zítka

  Časopis Zvěrokruh 7/2019      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Bohumír Čurda

  Časopis Zvěrokruh 7/2019      Společenská rubrika

Webináře 2019

  Časopis Zvěrokruh 7/2019      Společenská rubrika 4. 9. 2019 od 20:00 Gastrointestinální problémy králíků – MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM 18. […]

Jubilanti

V měsíci červenci oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Adrian Ludwig Richter; Rybník v Krušných horách

Hlavním kritériem výběru obrazu na titulku našeho Zvěrokruhu je vyobrazení nějakého zvířete v některém světovém uměleckém díle. Jedno zda v pozadí, středu či popředí děje.

Africká úskalí výkonu veterinární praxe

Velkou výhodou Afriky je mimořádně úrodná půda a příznivé klima, rok se v této oblasti dělí na teplé a vlhké období dešťů a relativně chladné období sucha, kdy neprší (čím jdete severněji, tím se období dešťů prodlužuje, a čím jižněji, tak se naopak zkracuje, čili například v Keni jsou už období dešťů dvě, naproti tomu Namibie má období dešťů krátké a nemá dostatek vody, čemuž se přizpůsobuje i ve farmaření).

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Miloslav Chvátal

  Časopis Zvěrokruh 6/2019      Společenská rubrika