Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

BYLO 1:23…

Mělo to být moderní, dynamické město mladých. Věkový průměr obyvatel padesáti tisícové Pripjati na severu Ukrajiny činil ani ne 30 let.

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 2/2021      Společenská rubrika   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím […]

Výzva kolegům k připomínkování systému elektronických žádanek z dílny SVS

  Časopis Zvěrokruh 2/2021      Společenská rubrika VÝZVA KOLEGŮM K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ SYSTÉMU ELEKTRONICKÝCH ŽÁDANEK Z DÍLNY SVS: MK vyzývá kolegy působící ve […]

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Petr Falta

  Časopis Zvěrokruh 2/2021      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci ÚNORU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů,

Obraz na titulce – Józef Marian Chełmoński; Koroptve ve sněhu

Na počátku 19. století před napoleonskými válkami si v polském umění konkurovaly dva styly. Klasicismus a romantismus.

RABIES vážně i nevážně

Pojem, diagnóza, název. Není třeba se rozepisovat, každý se s tím setkal, buď vakcinaci, či při vyšetřování psa po pokousání. Z těch nesčíslných konfrontací bych se zmínil o dvou.

Nemocnice na kraji města

V časech korona nervozity z ubývající kapacity lůžkových oddělení nemocnic a hektického budování náhradních polních lůžkových stanic, nelze nevzpomenout na jednu záložní nemocnici na kraji města, kousek od Prahy, kde se už dávno po chodbách prohání místo zdravotníků vítr a pobyt v útrobách komplexu prospívá jen sytě zelené plísni na zdi.

Nekrolog – doc. MVDr. Milan Pavlas, DrSc.

Dne 3.prosince 2020 náhle zemřel doc. MVDr. Milan Pavlas, DrSc. dožil se 91 let.

Narodil se v Mukačevu, kde navštěvoval základní školu. Před obsazením Podkarpatské Rusi maďarskou armádou se Milan Pavlas s rodiči odstěhoval na Moravu. Po roce 1945 byl jeho otec vyznamenán in memoriam Čsl. válečným křížem.

Loučíme se s kolegy a přáteli – doc. MVDr. Milan Pavlas, DrSc.

  Časopis Zvěrokruh 1/2021      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci LEDNU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů,

Obraz na titulce – George Henry Durrie; Zimní scéna v New Haven, Connecticut

Z televize či kina zná Hollywood a jeho filmovou produkci snad každé malé dítě a díky country music víme něco i o americké hudbě.

PF 2021

  Časopis Zvěrokruh 12/2020      Společenská rubrika

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 12/2020      Společenská rubrika   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím […]

Upozornění legislativní komise – výsledek korespondenčního hlasování schvaluje volební sněm

Legislativní komise upozorňuje všechny členy Komory, že právoplatnost a tudíž definitivní výsledek korespondenčního hlasování schvaluje volební sněm, který dle § 12, odst. 4 písm. a) zákona č. 381/1991 Sb.