Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Africká úskalí výkonu veterinární praxe

Velkou výhodou Afriky je mimořádně úrodná půda a příznivé klima, rok se v této oblasti dělí na teplé a vlhké období dešťů a relativně chladné období sucha, kdy neprší (čím jdete severněji, tím se období dešťů prodlužuje, a čím jižněji, tak se naopak zkracuje, čili například v Keni jsou už období dešťů dvě, naproti tomu Namibie má období dešťů krátké a nemá dostatek vody, čemuž se přizpůsobuje i ve farmaření).

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Miloslav Chvátal

  Časopis Zvěrokruh 6/2019      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Jaroslav Káninský

  Časopis Zvěrokruh 6/2019      Společenská rubrika

Webináře 2019

  Časopis Zvěrokruh 6/2019      Společenská rubrika 19. 6. 2019 od 20:00 Lingvoverze spodních špičáků – šest možností řešení Přednášející: MVDr. Kateřina […]

Jubilanti

V měsíci červnu oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Adrian Ludwig Richter; Kostelík Svaté Anny v Krupce v Čechách

Dalo by se spočítat na prstech jedné ruky, kolikrát se na titulce našeho stavovského časopisu objevil český umělec nebo alespoň česká tematika, lépe řečeno nějaká “česká zvěř”.

Pozvánka – 100. výročí Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

Okresní sdružení KVL Louny ve spolupráci s OÚ Mutějovice a SDH Lhota pod Džbánem, okr. Rakovník, zvou na odhalení pamětní desky spoluzakladatele Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a Komory čsl. zvěrolékařů MVGr. Roberta MRÁZE-MARKA do Lhoty pod Džbánem v neděli 19. 5. 2019 ve 14 hodin u příležitosti

Falešné razítko

Tento vzor razítka neodpovídá vzoru, který používá MVDr. Miroslav Kulich, reg. č. KVL ČR 3807.

Veterinářem pod Jižním křížem

Profesní CV, MVDr. Petr Slavík, Ph.D.

Pocházím z rodiny veterináře a učitelky, vystudoval jsem Střední elektrotechnickou školu v Pardubicích.

Jubilanti

V měsíci květnu oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Alfred Sisley; Temže nedaleko Hampton Court

Syn anglického obchodníka žijícího v Paříži, který vydělal jmění z obchodů s Jižní Amerikou, je svými rodiči vyslán v roce 1857 do Londýna, aby se tam vyučil stejné profesi jako jeho otec.

Plemenný kaneček

„Vrhy ke kastraci máte v zadním oddělení, levá strana už je celá voprasená. Já teďka běžím do výkrmny a pak eště do kanceláře nahlásit inseminace. Pusťte se do toho beze mne, pozdějc se tady zastavím.“

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. Lubomír Vala

  Časopis Zvěrokruh 4/2019      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. Vojtěch Domorád

  Časopis Zvěrokruh 4/2019      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli; MVDr. Václav Švihel

  Časopis Zvěrokruh 4/2019      Společenská rubrika