Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… Apatyka pana Pankiewicze

Není lékárna jako lékárna. Dávno před Dr. Maxem byla/nebyla, na jednom náměstí, malá lékárna s názvem Apteka pod Orlem. Bylo to ve 30. letech a bylo to v židovské části Krakova.

Opustili nás – nekrolog – prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.

V úterý 17. listopadu 2020 odešel ve věku 80 let po krátké těžké nemoci prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc., dlouholetý přednosta tehdejšího Ústavu infekčních chorob a epizootologie, Fakulty veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Loučíme se s kolegy a přáteli – prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.

  Časopis Zvěrokruh 12/2020      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Karel Charvát

  Časopis Zvěrokruh 12/2020      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Lubomír Řípa

  Časopis Zvěrokruh 12/2020      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Rostislav Stavělík

  Časopis Zvěrokruh 12/2020      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Alexandr Šulga

  Časopis Zvěrokruh 12/2020      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci PROSINCI oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů,

Obraz na titulce – Hans Schäufelein; Narození Krista

Adventní čas, ve kterém se nacházíme, brzy vyvrcholí vánočními svátky, svátky, které budeme letos prožívat jinak než ty předchozí.

….a pojďte do ZOO !

Zlaté časy rozkvětu a blahobytu rakousko-uherské monarchie nepřipomínají návštěvníkům Vídně jen okázalé paláce, muzea či stylové kavárny nabízející Sacher – Torte.

Webináře 2020

  Časopis Zvěrokruh 11/2020      Společenská rubrika 18. 11. 2020 Patogeneze a modulace imunitních funkcí COVID 19 a ostatních koronavirů Přednášející: MVDr. […]

Nekrolog – MVDr. Miroslav Strnad

Dne 6.10.2020 zemřel po těžké nemoci ve věku nedožitých 62 let kolega MVDr. Miroslav Strnad z Rohozce u Čáslavi.

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Miroslav Strnad

  Časopis Zvěrokruh 11/2020      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci LISTOPADU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů,

Obraz na titulce – Wilhelm Gräblein; Sběračka roští

Doba, ve které Wihelm Gräbhein žil, byla dobou přelomovou. V každé zemi bylo tempo proměny jiné.