Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tajemství hřbitova bláznů

Na samém okraji Prahy, ukryty ruchu velkoměsta, se ve stínu nevelkého háje tísní vedle sebe dva pozoruhodné hřbitovy. Větší, ponurý a tísnivým dojmem působící starý ústavní hřbitov psychiatrické léčebny je fascinujícím kontrastem svému menšímu sousedu – zvířecímu hřbitovu, upravenému do podoby pietního parku.

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 10/2020      Společenská rubrika   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím […]

Jubilanti

V měsíci ŘÍJNU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů,

Obraz na titulce – George Stubbs; Koně v krajině

George Stubbs byl britský malíř a vědec, proslulý obrazy s náměty zvířat, především koní. Bezesporu patří mezi nejvýznamnější evropské malíře zvířat, kromě toho byl docentem anatomie člověka a zvířat v nemocnici v Yorku a publikoval řadu vědeckých prací na toto téma, mezi jiným knihu Anatomie koní.

Herriot po česku

Při mých oblíbených toulkách opuštěnými zákoutími světa se dají potkat ledajaká překvapení, leč narazit na starodávnou knihu zvěrolékařskou, zapomenutou mezi vyhozeným haraburdím, se řadí k těm mému srdci nejcennějším.

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Václav Žemla

  Časopis Zvěrokruh 9/2020      Společenská rubrika

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Jan Král

  Časopis Zvěrokruh 9/2020      Společenská rubrika Vážení kolegové, zasáhla nás smutná zpráva o tragickém úmrtí MVDr. Jana Krále. Kolegové projevili zájem […]

Jubilanti

V měsíci ZÁŘÍ oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Hans Thoma; Umělcova matka ve světničce

  Časopis Zvěrokruh 9/2020      Společenská rubrika Hans Thoma Umělcova matka ve světničce   Stejně jako řada, nebo spíš většina malířů pocházel […]

Kostelník

Skončil stav nouze, stav pro nás jen dočasným omezením činnosti, o nouzi si netroufám mluvit, a abych přispěl k veselejšímu návratu do reality, dovolím si otevřít vrátka vzpomínek na staré zašlé časy.

“Řbitov zvířátek”

Touha propojit duše zvířat s oním světem se zdá být vlastní lidstvu napříč kulturami i staletími.

Loučíme se s kolegy a přáteli – MVDr. Miroslav Minář

  Časopis Zvěrokruh 8/2020      Společenská rubrika

Jubilanti

V měsíci SRPNU oslaví své životní jubileum tito členové Komory veterinárních lékařů

Obraz na titulce – Carl Spitzweg; Umění a věda

Carl Spitzweg patřil mezi bystré pozorovatele svého okolí a svých současníků.

Černá kočka

Prostá úvaha nás vede k předpokladu, že po osmi semestrech marxistické teorie korunované na konci čtvrtého ročníku veterinárního lékařství obligátní zkouškou z vědeckého komunismu, budou naše duše, pokud připustíme jejich existenci, otesány a nánosy pověr, co by zpráchnivělá veteš, dokonale vysmýčeny.