Komora veterinárních lékařů České republiky

Veterinární lékaři z Česka a Slovenska se shodli na společných cílech

V pondělí 12. března odpoledne se veterinární špičky z Česka a Slovenska sešly v jihomoravské Lednici a ladily společná stanoviska.

Zákony o psech podle Murphyho

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y O PSECH ==podle Murphyho== Barkovy opravy štěkacích […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 12. 4. 2018 představenstvo 18. 4. 2018 […]

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Kontinuální vzdělávání

Vyhodnocení systému kontinuálního vzdělávání v roce 2017

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Zápis z jednání volební komise ze dne 17.1.2018

Volba nových zástupců profese do představenstva Komory, revizní komise a do čestné rady

Pár slov ke komorovým volbám

Při rozhovoru s poslancem sněmovny princ Filip údajně prohlásil: „Vždycky jsem se domníval, že jako poslanci jsou voleni nejlepší a nejbystřejší naši spoluobčané. To ovšem jen do chvíle, než jsem se setkal s vámi …“

Zástupci profesních komor jednali s premiérem Babišem a ministryní financí Schillerovou o EET

Vážení kolegové,

dne 31. 1. 2018 se na Úřadu vlády uskutečnilo od 16:00 jednání představitelů některých profesních komor s premiérem Babišem a ministryní financí Schillerovou.

O kočkách podle Murphyho

  Časopis Zvěrokruh 3/2018      Z činnosti komory   O KOČKÁCH ==podle murphyho== • Greenův zeleninový zákon: Do vegetariánské domácnos.. kočka nepřijde […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 3/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 8. 3. 2017 revizní komise 13. 3. […]

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Jak nám v Plzni šustí perikardy

Na našem posledním předvánočním setkání zazněl z řad našich členů požadavek uskutečnit další setkání po Novém roce. Jeden z možných termínů, který se nám naskytl, byl lednový čtvrtek tohoto roku.

Jak si ochraňujeme osobní údaje a zvykáme si na příchod EET

Je tomu již drahný rok, kdy jsme v loňském roce diskutovali a seznamovali se s jedním protivenstvím, kterým je EET.

Jedna setina sekundy

Malá zpráva z Odborno–spoločensko–športového podujatia veterinárních lékařů v Dolnom Kubíne 16.–17. 2. 2O18

Komora veterinárních lékařů České republiky