Komora veterinárních lékařů České republiky

Studijní návštěva veterinární komory Srbské republiky

Veterinární komora Srbské republiky se už delší dobu zajímala o zorganizování studijní veterinární návštěvy naší republiky.

Zákony o kočkách podle Murphyho

  Časopis Zvěrokruh 5/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y O KOČKÁCH ==podle Murphyho== Pepperův zeleninový zákon […]

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 5/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 16. 5. 2018 mediální komise 24. 5. […]

Příhraniční praxe

Zpráva z jednání mezi Rakouskou veterinární komorou a KVL ČR ve Vídni – Hietzinger Kai 87, 1130 Wien – 23. 3. 2018

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Setkání veterinárních pracovníků OS Chrudim

Tradiční jarní zasedání okresního shromáždění KVL v Chrudimi (OS), rozšířené o společenskou část, přátelské posezení členů KVL se současnými i bývalými spolupracovníky Státní veterinární správy, se konalo 6. dubna 2018, opět v restauraci U Zámku ve Slatiňanech.

Oznámení

Redakční rada oznamuje čtenářům, že do představenstva KVL ČR byla kooptována za MVDr. Milana Dvořáka, Ph.D., kolegyně MVDr. Anna Šimaliaková.

Veterinární lékaři z Česka a Slovenska se shodli na společných cílech

V pondělí 12. března odpoledne se veterinární špičky z Česka a Slovenska sešly v jihomoravské Lednici a ladily společná stanoviska.

Zákony o psech podle Murphyho

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y O PSECH ==podle Murphyho== Barkovy opravy štěkacích […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 4/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 12. 4. 2018 představenstvo 18. 4. 2018 […]

Výzva kolegům

MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy prostřednictvím Zvěrokruhu o veselé historky prožité během veterinární praxe, aby je sepsali a v elektronické podobě zaslali na sekretariát.

Kontinuální vzdělávání

Vyhodnocení systému kontinuálního vzdělávání v roce 2017

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 17. 1. 2018 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2018 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Zápis z jednání volební komise ze dne 17.1.2018

Volba nových zástupců profese do představenstva Komory, revizní komise a do čestné rady

Komora veterinárních lékařů České republiky