Komora veterinárních lékařů České republiky

Dopis prezidenta KVL ČR ústřednímu řediteli SVS Dr. Semerádovi

Vážený pane ústřední řediteli,

podle zpráv od členů Komory veterinárních lékařů se v poslední době u některých krajských veterinárních správ mění přístup ke hrazení faktur příspěvků na úkony spojené s metodikou kontroly zdraví vydávané právnickými osobami.

Oznámení volební komise

  Časopis Zvěrokruh 10/2018      Z činnosti komory 22.6.2018 Uzávěrka návrhů kandidátů Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále […]

Murphyho zákony o psech

  Časopis Zvěrokruh 10/2018      Z činnosti komory   M U R P H Y H O Z Á K O N […]

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 10/2018      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 10/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 17. 10. 2018 mediální komise 26. 10. […]

Chystá se nařízení o regulaci veterinárních léčiv

Právě kvůli tomu pozvala Komora veterinárních lékařů na 1. srpna do Brna zástupce Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), slovenské Komory veterinárních lekárov a slovenského ÚŠKVBL.

Zákony veterinárního lékařství – o kočkách

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory   Zákony veterinárního lékařství ==o kočkách== Joyův zákon sebezáchovy: Kočka nevstupuje do vaší domácnosti […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 18. 9. 2018 Mediální komise 20. 9. […]

Oznámení o opětovném pode psání smlouvy KVL s Toxikologickým střediskem

KVL ČR opětovně podepsala smlouvu o spolupráci s Toxikologickým informačním střediskem kliniky nemocí z povolání VFN v Praze.

Služeb střediska lze využít na tel. č. 224 919 293 a 224 915 402

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Oznámení volební komise

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory 22.6.2018 Uzávěrka návrhů kandidátů Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále […]

Výzva navrhovatelům změn řádů

  Časopis Zvěrokruh 9/2018      Z činnosti komory MK vyzývá v souladu s § 13 odst. A bod 4. OJŘ případné předkladatele […]

Karlovarské muzicírování

Po úspěšném koncertování hudebního tělesa Hanuše Velebného a jeho HDP v třemošenské bowlingárně jsme domluvili s Hanušem další koncert v našem kraji. Shodou okolností se v tomto roce uskutečnilo společné jednání slovenské a české Komory v Karlových Varech.

Zákony veterinárního lékařství – o štěňatech

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Z činnosti komory   Z Á K O N Y VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ ==o štěňatech== Štěně si nehraje […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 8/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 10. 8. 2018 mediální komise 25. 8. […]

Komora veterinárních lékařů České republiky