Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o možnostech konání XXIX. Sněmu KVL ČR

Vážení kolegové, vážení předsedové OS, vážení přátelé,

Sněm Komory veterinárních lékařů i související akce plánované na 14. listopadu 2020 musely být s ohledem na Usnesení vlády č. 1113 zrušeny. Důvodem je současná epidemiologická situace.

Volby 2020

Výsledek korespondenčního hlasování do orgánů KVL

(Výsledek korespondenčního hlasování musí být potvrzen tajným hlasováním na následujícím sněmu)

Online jednání Evropské unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace

Zástupci vedení vyjádřili politování, že fyzické setkání není v této době možné a poděkovali české Komoře za dosavadní přípravy FVE GA s tím, že všichni počítáme s pražským setkáním v budoucnu, jakmile to epidemiologická situace dovolí.

Evropští veterináři nechtějí stát stranou

Na virtuálním zasedání veterinářů Evropy počátkem listopadu přednesl Rens van Dobbenburgh, prezident FVE, strategii pro následující období. Byla vytvořena za velmi zvláštních a v historii bezprecedentních okolností. Věci, které byly považovány za samozřejmé, jsou pryč. Ve velmi krátké době se náš svět změnil.

Málopočetná plemena psů a koček – AMERICKÝ BEZSRSTÝ TERIÉR

Historie tohoto mladého plemene započala v 70. letech 20. století v USA, kdy čistokrevná fenka rat teriéra porodila holé štěně.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 12/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 16. 12. 2020 mediální komise 17. 12. […]

Informace o jednání důležitým agendám v minulých týdnech

V uplynulém měsíci proběhlo mnoho jednání mezi Komorovu veterinárních lékařů, SVS, ÚSKVBL a MZe v rámci připomínkování klíčových zákonů pro výkon veterinární profese – veterinárního zákona a zákona o léčivech.

VOLBY 2020 Sčítání hlasů

I navzdory nepříznivé koronavirové situaci dospěl volební maratón KVL do úspěšného finále. V pátek 16. a v sobotu 17. října proběhlo za účasti čtyř členů volební komise sčítání došlých hlasů pro kandidáty do komorových orgánů – představenstva, revizní komise a čestné rady.

Sokolovská besídka před vládním nařízením

Je nám ctí a národním svátkem s naším klatovským kolegou Alešem Hodanem účastnit se jednání sokolovského sdružení KVL ČR. Jako vždy bylo pořádáno v golfovém rezortu pod taktovkou bratří Gargelů.

Málopočetná plemena psů a koček – RUSKÁ MODRÁ

Toto plemeno koček má svůj původ v Rusku, do světa se rozšířilo v 19. století. Kočky tohoto plemene jsou drobnější, kocouři váží do 5,5 kg, kočky okolo 4 kg.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 11/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 13. 11. 2020 představenstvo, revizní komise, čestná […]

Společné jednání ČR + SK – KVL , Univerzit a státních vet. správ

Potřeby veterinární praxe a veterinárního vzdělávání současnosti

Na pozvání prezidentky KVL, Radky Vaňousové se v Mikulově 2. září sešli zástupci Komor veterinárních lékařů, Státních veterinárních správ ČR i veterinárních univerzit v Brně a v Košicích. Jednali o tom, jak lépe, efektivněji a dokonaleji zajišťovat potřeby veterinární péče o hospodářská a zájmová zvířata a jak lépe připravovat nastupující generaci veterinárních lékařů na profesní život.

Digitalizace, digitalizace, digitalizace

Na základě dohody mezi prezidentkou Komory Radkou Vaňousovou a ústředním ředitelem SVS Zbyňkem Semerádem proběhlo 16. září na Státní veterinární správě jednání k vyjasnění pohledů na plánovaný centrální registr psů a ke stanovení dalšího postupu ve věci digitalizace žádanek a vykazování úkonů Metodiky kontroly zdraví. Za KVL se zúčastnila R. Vaňousová, P. Šinová a K. Daniel.

Volby do orgánů KVL ČR 2020

  Časopis Zvěrokruh 10/2020      Z činnosti komory VOLBY DO ORGÁNŮ KVL ČR 2020 16. – 17. 10. 2020 Schůze volební komise, […]

Málopočetná plemena psů a koček – KOOIKERHONDJE

Domovinou tohoto původně loveckého psa je Nizozemí, kde byl podle mnohých maleb chován již v 17. století. Je zařazen do FCI skupiny 8 a jkonrkétně se jedná o loveckého slídiče.