Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Málopočetná plemena psů a koček – BARBET

Barbet je málopočetný pes původem z Francie, který se považuje za jednu z nejstarších psích ras vůbec.

Informace o možnostech konaní XXIX. Sněmu KVL ČR

Sněm Komory veterinárních lékařů i související akce plánované na 9. ledna 2021 byly zrušeny.

XXIX. Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky

  Časopis Zvěrokruh 1/2021      Z činnosti komory

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 1/2021      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Elektronické žádanky k metodice kontroly zdraví

Digitalizace žádanek financovaná za přispění evropských fondů probíhá podobně jako řada předchozích digitalizací. Na finální verzi se bude dále intenzivně pracovat

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 1/2021      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 16. 1. 2021 čestná rada 19. 1. […]

Autorizační zkouška

Dne 24. a 25. 9. 2020 proběhla ve Vyškově v prostorách kliniky Vyvet, Dědická 608/27 A, Vyškov autorizační zkouška v oboru Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat

Málopočetná plemena psů a koček – MINIATURNÍ AMERICKÝ OVČÁK

Toto plemeno, které se hojně označuje zkratkou MAS, vzniklo ve Spojených státech ke konci 60. let 20 století křížením malých australských ovčáků.

Oznámení o možnostech konání XXIX. Sněmu KVL ČR

Vážení kolegové, vážení předsedové OS, vážení přátelé,

Sněm Komory veterinárních lékařů i související akce plánované na 14. listopadu 2020 musely být s ohledem na Usnesení vlády č. 1113 zrušeny. Důvodem je současná epidemiologická situace.

Volby 2020

Výsledek korespondenčního hlasování do orgánů KVL

(Výsledek korespondenčního hlasování musí být potvrzen tajným hlasováním na následujícím sněmu)

Online jednání Evropské unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace

Zástupci vedení vyjádřili politování, že fyzické setkání není v této době možné a poděkovali české Komoře za dosavadní přípravy FVE GA s tím, že všichni počítáme s pražským setkáním v budoucnu, jakmile to epidemiologická situace dovolí.

Evropští veterináři nechtějí stát stranou

Na virtuálním zasedání veterinářů Evropy počátkem listopadu přednesl Rens van Dobbenburgh, prezident FVE, strategii pro následující období. Byla vytvořena za velmi zvláštních a v historii bezprecedentních okolností. Věci, které byly považovány za samozřejmé, jsou pryč. Ve velmi krátké době se náš svět změnil.

Málopočetná plemena psů a koček – AMERICKÝ BEZSRSTÝ TERIÉR

Historie tohoto mladého plemene započala v 70. letech 20. století v USA, kdy čistokrevná fenka rat teriéra porodila holé štěně.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 12/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 16. 12. 2020 mediální komise 17. 12. […]

Informace o jednání důležitým agendám v minulých týdnech

V uplynulém měsíci proběhlo mnoho jednání mezi Komorovu veterinárních lékařů, SVS, ÚSKVBL a MZe v rámci připomínkování klíčových zákonů pro výkon veterinární profese – veterinárního zákona a zákona o léčivech.