Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 1/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 14. 1. 2020 mediální komise 15. 1. […]

Usnesení XXVIII. Sněmu KVL ČR

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

Ohlédnutí za 28. sněmem Komory

Letošní mikulovský sněm byl podle mého názoru částečně odlišný od sněmů v předchozích letech. Určitě šíří agendy, která vnesla některá nová témata, určitě změnami ve skladbě účastníků – která odrazila genderový posun ve prospěch mladších kolegyň – ale určitě také odrazem celospolečenských trendů.

…jen pro horních deset…? :-)

Drahé kolegyně a kolegové. Dovoluji si Vás pozvat do VIP salonku. Salonek se vždy nachází v prostorách sněmu.

Postřehy ze sněmu

Letošní 28. sněm KVL se konal v Mikulově, v hotelu Galant. Počet účastníků nijak nevybočoval z čísel předchozích let, tedy 156 přítomných členů a s delegovanými hlasy celkem 233 hlasů.

Zhodnocení proběhlého sněmu

Bylo – nebylo… Zpoza prachu kopyt bělouše svatého Martina, v předvečer něžné revoluce, povstal i nám další ročník výročních aktualit, postřehů, rokování a emocí, tentokrát v mekce vinařské, městě to Mikulově.

Sněmovní ozvěny

Dovolte mi pár slov na téma: Moderátor.

Politik, kterého si zvolí občané, je politikem, od kterého očekávají naplnění jejich zájmů.

Zpráva z EVERI

Setkání delegátů veterinárních specialistů – zástupců vědeckých, pedagogických a farmaceutických společností EVERI, jedné ze sekcí Federace veterinářů Evropy (FVE) proběhlo na své pravidelné valné hromadě opět v Bruselu, a jako již tradičně v podzimním termínu.

Průjmové onemocnění psů ve Skandinávii

Na konci srpna a v září propukla v Norsku „epidemie“ hemoragické gastroenteritidy psů.

Jednání UEVP a FVE GA v Bruselu

Ve dnech 7.-9. listopadu proběhla v Bruselu jednání Unie praktických veterinárních lékařů a Evropské veterinární federace.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 12/2019      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 17. 12. 2019 mediální komise 19. 12. […]

Málopočetná plemena psů a koček – URUGUAYSKÝ CIMARRON

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o honácké, pastevecké, hlídací a někdy i lovecky využívané plemeno z jihoamerického státu Uruguay.

Brněnské sociální síťování

Sedmého listopadu 2019 se v příjemném prostředí moderní restaurace areálu Kamjinam na pomezí Bystrce a Žebětína uskutečnila schůze OS KVL Brno – město.

Schůzka V4Plus Visegrád

Ve dnech 11. a 12. října proběhlo další ze série setkání zemí V4Plus v maďarském Visegrádu. Za českou Komoru veterinárních lékařů se zúčastnili prezidentka Komory Dr. Vaňousová a člen zahraniční komise Dr. Daniel.

Atestace soukromých veterinárních lékařů – dárek ke 30. výročí listopadu?

16. října odhlasovala Poslanecká sněmovna většinou jednoho hlasu pozměňovací návrh, který prostřednictvím jednoho z poslanců KSČM předložilo – a navzdory negativnímu stanovisku Komory, stejně jako Státní veterinární správy, Ministerstva školství a množství právních odborníků (a to nejen resortu) – za „téměř“ jednomyslné podpory dnes největší parlamentní strany doslova „protlačilo“ vedení VFU.