Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 30. 1. 2020 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2020 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

O čem sním, když náhodou bdí státní úředník

Tato parafráze mě napadla při prezentaci on-line formulářů zástupci Státní veterinární správy České republiky (dále jen SVS ČR) v naší plzeňské kotlině. „Chci digitální Česko,“ tak zní jedna z kapitol našeho kontravorzního politika a premiéra vlády ve volební příručce:

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 4/2020      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

47. ročník veterinárního volejbalového turnaje

  Časopis Zvěrokruh 4/2020      Z činnosti komory

Dolný Kubín již po čtrnácté

Ve dnech 14.–15. února proběhl v Dolním Kubíně čtrnáctý ročník odbornospoločensko- športového podujatia, které slovenská Komora spolu se Státní veterinární správou (ŠPVS) organizuje pro zástupce státních veterinárních správ, profesních asociací a vzdělávacích institucí karpatského regionu; tedy Polska, české republiky a Slovenska.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 3/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 12. 3. 2020 revizní komise 17. 3. […]

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 2/2020      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Celoslovenský veterinární ples v Dome umenia v Košicích

Dne 17. ledna pořádala společně Veterinární univerzita, Štátna poľnohospodáeska a veterinárna správa a slovenská veterinární Komora další ze série „celoslovenských veterinárních plesů“; tentokrát v Dome umenia v Košicích. Jako hosté KVL SR jsme se zúčastnili s prezidentkou Dr. Vaňousovou.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 2/2020      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 13. 2. 2020 revizní komise 18. 2. […]

Výzva kolegům

  Časopis Zvěrokruh 2/2020      Z činnosti komory   MK vyzývá členy KVL ČR, kteří by se chtěli podělit s ostatními kolegy […]

Horké téma současnosti – přechod na EET

Jedná se v současnosti o velmi diskutované téma. Obavy ze zavedení EET jsou často spojené zejména s vysokými pořizovacími náklady, náklady na provoz a jeho složitostí.

V. Mistrovství veterinárních lékařů a veterinárních asistentů v krosu a Canicrossu

  Časopis Zvěrokruh 2/2020      Z činnosti komory

Živé vysílání – KVL ČR slaví 100 let od svého založení

  Časopis Zvěrokruh 2/2020      Z činnosti komory ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY ČLEN SVĚTOVÉ VETERINÁRNÍ ASOCIACE (WVA) A EVROPSKÉ […]

Upozornění pro chovatele psů

Od 15. ledna 2020 začíná platit ustanovení veterinárního zákona, které říká, že chovatelé psů jsou povinni zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli.

Předvánoční veterinářská plzeňská besídka

Již se stává v naší plzeňské kotlině tradicí, že se scházíme v intervalu mezi sněmem Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen komory) a vánočními svátky v naší oblíbené bowlingárně.