Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Murphyho zákony

  Časopis Zvěrokruh 1/2019      Z činnosti komory   M U R P H Y H O Z Á K O N […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 1/2019      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 15. 1. 2019 mediální komise 16. 1. […]

Setkání zástupců profesních komor

České profesní komory se budou pravidelně scházet čtyřikrát v roce

Využití zvířat v cirkusech

„Představenstvo Komory zaslalo v listopadu ministru zemědělství stanovisko k využívání zvířat v cirkusech. Níže uvádíme dva rozdílné názory našich kolegů na tuto problematiku.“

OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTOVI A PŘEDSTAVENSTVU KVL ČR

Předvánoční koulení

V dostatečném předstihu jsme pro jednání našeho plzeňského sdružení rezervovali námi oblíbenou profibowlingárnu v Třemošné. Bohužel blahobytem postižená společnost ovlivnila i provoz této restaurace.

Kontinuální vzdělávání v roce 2018

Upozorňujeme veterinární lékaře, že systém kontinuálního vzdělávání za kalendářní rok 2018 se bude uzavírat 20.1.2019

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

právě držíte v ruce poslední číslo 25. ročníku stavovského časopisu Zvěrokruh. Jako každý rok, tak i letos, se chci s vámi podělit o několik myšlenek, které se mi z posledního komorového dění honí hlavou.

Usnesení XXVII. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky, který se konal dne 17. listopadu 2018 v Kongres a golf hotelu Darovanský dvůr

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

Oznámení – výsledky voleb do orgánů KVL ČR

Představenstvo vzešlé z voleb 2018 zvolilo na svém volebním zasedání dne 25. 11. 2018 tajnou volbou prezidenta a viceprezidenta

Murphyho zákony o psech

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Z činnosti komory   M U R P H Y H O Z Á K O N […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 13. 12. 2018 revizní komise 15. 12. […]

Střípky z XXVII. sněmu KVL ČR

Tak to máme opět za sebou, napínavý volební sněm, který překvapivě zvolil tytéž kandidáty, kteří prošli korespondenčním hlasováním. Zaplať Pán Bůh, přece jenom hlas osmi set lidí má větší váhu než hlas 140 účastníků sněmu.

Darovanské postřehy 2018

Letošní sněm se nesl v podstatě v poklidném duchu a většina jednání probíhala nezvykle rychle. Vládla při něm i atmosféra státního svátku, letos jitřená politickou situací kolem AB.

Pavol Valašek o dnešní vlně narcisismu a neochotě převzít odpovědnost

MVDr. Pavol Valašek je členem evaluační asociace EU, která hodnotí úroveň veterinárního vzdělávání. Je to mezinárodní panel, ve kterém pracují odborníci z akademické sféry, ale i lidé s vlastní veterinární praxí, a takový je právě zmíněný slovenský kolega. Prošel výběrovým řízením, složil několikero zkoušek a nyní již několik let hodnotí úroveň veterinárních univerzit a vysokých škol.

PF 2019

  Časopis Zvěrokruh 12/2018      Z činnosti komory