Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Přípravná schůzka grémia komor před jednáním s premiérem

Na pozvání prezidenta ČLK Dr. Kubka se 14. února konala v Praze přípravná schůzka grémia profesních komor. Jejím cílem bylo stanovit společné průřezové body zájmu profesních komor před jednáním s premiérem Babišem, které je plánováno na 4. března.

Murphyho zákony

  Časopis Zvěrokruh 3/2019      Z činnosti komory   M U R P H Y H O Z Á K O N […]

Výzva Mediální komise

Mediální komise vyzývá kolegy, kteří mají zájem zlepšit úroveň rubriky VETINFO umístěné na webu Komory a zaměřené na informování laické veřejnosti o aktuálních veterinárních tématech, aby se podíleli vlastními příspěvky.

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 3/2019      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 14. 3. 2019 revizní komise 16. 3. […]

Spoločensko-odborné podujatie Dolný Kubín

Malá zpráva z odborneho–spoločensko–športového podujatia veterinárov Euroregionu Beskydy v Dolnom Kubíne 15. – 16. 2. 2019

Úvodník – MVDr. Petra Šinová

Vážené kolegyně a kolegové,

byla jsem pověřena napsat tento měsíc úvodní slova.

Ples na Žofíně

Novorenesanční prostory Paláce Žofína se opět otevřely reprezentačnímu plesu veterinárních lékařů a přátel veterinárního stavu 12. ledna 2019.

Za vstup do profese by měly zodpovídat komory

Rozhovor s prezidentem České stomatologické komory

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ČR ze dne 15. 1. 2019

Však také dne 12. ledna na Reprezentačním plese, který pořádala Komora veterinárních lékařů ČR, známá kapela Yo Yo Band hrála. Tedy mimo jiné, na své si přišli i příznivci klasických tanců, ke kterým hrál Septet Plus Dalibor Kaprase.

Murphyho zákony

  Časopis Zvěrokruh 2/2019      Z činnosti komory   M U R P H Y H O Z Á K O N […]

Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 2/2019      Z činnosti komory Termíny zasedání orgánů a komisí KVL ČR 19. 2. 2019 mediální komise 21. 2. […]

Celoslovenský veterinární ples ve Sliači

Společné akce české a slovenské Komory veterinárních lékařů pokračují

Výzva Mediální komise – VETINFO

Mediální komise vyzývá kolegy, kteří mají zájem zlepšit úroveň rubriky VETINFO umístěné na webu Komory a zaměřené na informování laické veřejnosti o aktuálních veterinárních tématech, aby se podíleli vlastními příspěvky.

XXVlll. sněm Komory veterinárních lékařů SR v Liptovském Mikuláši

24. listopadu 2018 přivítalo znovu kongresové centrum Tatralandia v Liptovském Mikuláši účastníky sněmu slovenské Komory. Za českou Komoru přijalo jako obvykle pozvání vedení české Komory – MVDr. Radka Vaňousová a MVDr. Karel Daniel.

Murphyho zákony

  Časopis Zvěrokruh 1/2019      Z činnosti komory   M U R P H Y H O Z Á K O N […]