Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 5 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 09.12.2020

Účast: (MVDr.) Anna Šimaliaková, Jan Šterc, Michal Vítek, Martin Zelinka
Omluveni: (MVDr.)

Zápis č. 4 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 11.09.2020

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Jan Šterc, Michal Vítek, Martin Zelinka
Omluveni: (MVDr.)

Zápis č. 3 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 10.06.2020

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Michal Vítek, Martin Zelinka
Omluveni: (MVDr.) Jan Šterc

Zápis č. 2 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 02.03.2020

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Michal Vítek, Martin Zelinka
Omluveni: (MVDr.) Jan Šterc

Zápis č. 1 z distančního jednání Ekonomické komise KVL ČR 09.01.2020

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Jan Šterc, Michal Vítek, Martin Zelinka

Zápis č. 3 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 14.11.2019

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Michal Vítek, Martin Zelinka

Omluveni: (MVDr.) Jan Šterc, Ing. Edita Jelínková Hrdličková

Hosté:,

Zápis č. 1 z jednání rozpočtové komise KVL ČR 06.08.2019

Zúčastnili se: MVDr. Radka Vaňousová, MVDr. Karel Daniel, Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA, MVDr. Martin Grym, MVDr. Michael Mazoch, LL.M., MVDr. Vladimír Rejnek, MVDr. Milan Snášil, CSc., MVDr. Michal Vítek, MVDr. Veronika Grymová

Omluveni: MVDr., Mgr. Kateřina Horáčková

Zápis č. 2 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 23.07.2019

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Jan Šterc, Michal Vítek, Martin Zelinka
Omluveni: (MVDr.)
Hosté: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MVDr. Karel Daniel

Zápis č. 1 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 09.05.2019

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Jan Šterc, Michal Vítek,
Omluveni: (MVDr.) Martin Zelinka
Hosté: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MVDr. Karel Daniel

Zápis č. 7 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 12.12.2018

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Michal Vítek, Martin Zelinka
Omluveni: (MVDr.) Jan Šterc
Hosté: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MVDr. Radka Vaňousová, MVDr. Karel Daniel

Zpráva auditora a účetní uzávěrka za rok 2017

Ucetni_zaverky_a_zprava_auditora.pdf

Zápis č. 6 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 07.11.2018

Účast: (MVDr.) Renáta Hlavová, Michal Vítek
Omluveni: (MVDr.) Jan Šterc
Hosté: Ing. Edita Jelínková Hrdličková

Zápis č. 5 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 26.07.2018

Účast: (MVDr.) Renáta Hlavová, Michal Vítek, Jan Šterc
Omluveni: (MVDr.)
Hosté: Ing. Edita Jelínková Hrdličková

Zápis č. 4 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 03.07.2018

Účast: (MVDr.) Renáta Hlavová, Michal Vítek

Omluveni: (MVDr.) Jan Šterc

Hosté: MVDr. Marie Vranková (RK)

Zápis č. 3 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 21.06.2018

Účast: (MVDr.) Renáta Hlavová, Michal Vítek,
Omluveni: (MVDr.) Jan Šterc