Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 3 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 14.11.2019

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Michal Vítek, Martin Zelinka

Omluveni: (MVDr.) Jan Šterc, Ing. Edita Jelínková Hrdličková

Hosté:,

Zápis č. 1 z jednání rozpočtové komise KVL ČR 06.08.2019

Zúčastnili se: MVDr. Radka Vaňousová, MVDr. Karel Daniel, Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA, MVDr. Martin Grym, MVDr. Michael Mazoch, LL.M., MVDr. Vladimír Rejnek, MVDr. Milan Snášil, CSc., MVDr. Michal Vítek, MVDr. Veronika Grymová

Omluveni: MVDr., Mgr. Kateřina Horáčková

Zápis č. 2 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 23.07.2019

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Jan Šterc, Michal Vítek, Martin Zelinka
Omluveni: (MVDr.)
Hosté: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MVDr. Karel Daniel

Zápis č. 1 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 09.05.2019

Účast: (MVDr.) Ondřej Rychlík, Anna Šimaliaková, Jan Šterc, Michal Vítek,
Omluveni: (MVDr.) Martin Zelinka
Hosté: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MVDr. Karel Daniel