Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Ekonomické komise KVL ČR 30.06.2022

Přítomni (bez titulů): Janíková Iveta, Pryszczová Andrea

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová Petra

Zápis z jednání Ekonomické komise KVL ČR 13.06.2022

Přítomni (bez titulů): Janíková Iveta, Pryszczová Andrea, Musil Jan

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová Petra

Zápis č. 4 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 18.04.2022

Přítomni (bez titulů): Janíková, Pryszczová, Šimaliaková

Omluveni (bez titulů): –

Hosté (bez titulů): Šinová

Zápis č. 3 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 28.03.2022

Přítomni (bez titulů): Pryszczová, Šimaliaková

Omluveni (beztitulů): Janíková

Hosté (bez titulů): Jelínková, Šinová, Kašpar

Zápis č. 2 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 17.02.2022

Přítomni (bez titulů): Janíková, Pryszczová, Šimaliaková

Omluveni (bez titulů): –

Hosté (bez titulů): Šinová

Zápis č. 1 z jednání Ekonomické komise KVL ČR 19.01.2022

Přítomni (bez titulů): Janíková, Pryszczová, Šimaliaková

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová, Kalová, Hanzálek Tomáš