Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Ekonomické komise KVL ČR 21.02.2014

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 09.10.2013

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 21.08.2013

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 12.06.2013

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 05.04.2013

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 16.01.2013

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 15.11.2012

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 15.08.2012

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 17.05.2012

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 29.02.2012

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 08.11.2011

.

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2010

.

Rozvaha ke dni 31.12.2010

.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2010

.

Zápis z jednání EKONOMICKÉ komise KVL ČR 14.07.2011

.