Komora veterinárních lékařů České republiky

Tisková zpráva SVS – Kontrol v oblasti hygieny potravin v prvním pololetí mírně přibylo, závad je o něco méně, než loni

Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu je jedním z hlavních úkolů Státní veterinární správy (SVS).

Informace SVS – Výskyt anaplazmózy skotu v Chorvatsku – informace č. 1

Vážená paní, vážený pane,

Chorvatsko ohlásilo prostřednictvím systému hlášení nákaz OIE (WAHIS/WAHID) dne 2. 8. 2018 výskyt anaplazmózy skotu.

Tisková zpráva SVS – Počty společných kontrol SVS s Policií ČR a Celní správou narůstají

Od začátku roku Státní veterinární správa (SVS) při kontrolách s policisty a celníky zkontrolovala více než 500 vozidel přepravující potraviny a přibližně u každého šestého vozidla zjistila závadu.

Informace SVS – Brucelóza skotu

Vážená paní, vážený pane,
zasíláme informaci o potvrzení brucelózy skotu (B. melitensis) v Rakousku.
Brucella melitensis v chovu skotu v Rakousku, informace č. 1 stav k 19. 7. 2018
Rakouská veterinární autorita oznámila dne 25. 6. 2018 potvrzení ohniska brucelózy skotu, vyvolané původcem B. melitensis v regionu ROHRBACH (viz přiložená mapka). Jedná se o onemocnění přenosné na člověka.

Informace SVS – Aviární influenza

Vážení kolegové
zasíláme informaci ohledně výskytů aviární influenzy v Evropě.
Výskyty aviární influenzy v Evropě v roce 2018 informace č. 1
V roce 2018 bylo potvrzeno již 33 ohnisek nízce patogenní aviární influenzy (LPAI) v chovech drůbeže v Dánsku (3 ohniska), Itálii (2 ohniska), Švédsku (1 ohnisko) a ve Francii (27 ohnisek). Všechna ohniska kromě tří byla zjištěna v chovu kachen.

Tisková zpráva SVS – Kontrol SVS na farmářských trzích meziročně přibylo o polovinu

Jednou z oblastí, které Státní veterinární správa (SVS) dlouhodobě dozoruje, je prodej živočišných produktů na trzích. Jedná se především o populární farmářská tržiště.

Tisková zpráva SVS – Podmínky pro cestování se zvířaty do zahraničí

Řada lidí na dovolenou do zahraničí cestuje ve společnosti zvířecího společníka, nejčastěji se jedná o psa nebo kočku. Cestování se zvířaty v zájmovém chovu po členských zemích Evropské unie je možné za podmínek stanovených příslušným unijním nařízením.

Tisková zpráva SVS – Veterinární inspektoři objevili vážný případ týrání skotu v Moravskoslezském kraji

Krajská veterinární správa v Moravskoslezském kraji (KVS) v současnosti řeší závažný případ porušení podmínek v chovu skotu. Na základě předchozího podnětu z magistrátu města Frýdek-Místek provedla KVS 28. 6. 2018 kontrolu u chovatele v Kozlovicích.

Tisková zpráva SVS – Kvůli rychlému šíření AMP v Rumunsku zavádí SVS ochranná opatření

Státní veterinární správa (SVS) získala informace z Rumunska o šíření nákazy afrického moru prasat (AMP) v domácích chovech především v regionu Tulcea na východě Rumunska.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Hoděšovice, Č. j. SVS/2018/058860-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – Informace k výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku

Vážená paní, vážený pane,

v návaznosti na dopis č. j.: SVS/2018/077749-G s informací o prvním výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku (příloha 1) si Vám dovoluji sdělit, že Bulharsko informovalo o dalším případu výskytu této nákazy na svém území.

Informace SVS – Informace o změně legislativy EU v oblasti neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu

Vážený pane presidente,
chtěli bychom Vás informovat o nově přijatých nařízeních Komise EU. Dne 1. července 2018 vejdou v účinnost dvě nařízení:

Informace SVS – Informace k výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás informovat o výskytu moru malých přežvýkavců v Bulharsku.

Tisková zpráva SVS – Přesně před rokem vypukla na Zlínsku nákaza afrického moru prasat

Dnes je to přesně jeden rok od potvrzení historicky prvního výskytu afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divokých v ČR.

Tisková zpráva SVS – Na střeše pražského sídla Státní veterinární správy mají od dnešního dne domov včely

Terasa na střeše ústředí Státní veterinární správy (SVS) ve Slezské ulici na pražských Vinohradech má ode dneška nové obyvatelky.

Komora veterinárních lékařů České republiky