Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR

.

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2006

.

Potvrzování průkazů koní a provádění zdravotních zkoušek

.

Návod pro odběr vzorků na vyšetření drůbeže a ostatních ptáků pro potřeby monitoringu a v případě podezření na aviární influenzu (AI) – aktualizovaná verze dopisu č.j. 2005/1110/VET ke dni 14.2.2006

.

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře (Zasílat na příslušnou KVS ČR !!)

.

Informace – osoba pověřená vedením evidence pasů zvířete v zájmovém chovu

.