Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – MVO BT – dobrovolná vakcinace v roce 2011 a zrušení ochranného pásma

.

Informace SVS – Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky ovcí (Bluetongue)

.

Informace SVS – Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky ovcí a zrušení ochranného pásma na území České republiky

.

Informace SVS – Nosnice pro produkci konzumních vajec – klecové systémy 2012

.

Informace SVS – Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2012 – úkony týkající se zoozvířat

.

Informace SVS – Informace k dotačním titulům pro chovatele drůbeže a prasat

.

Informace SVS – Belgie zemí prostou Aujeszkyho choroby

.

Informace SVS – Česká republika jako uzavřené pásmo z pohledu katarální horečky ovcí

.

Informace SVS – Metodický návod č. 3/2010 k prevenci, diagnostice a zdolávání TSE – aktualizace

.

Informace SVS – Nové veterinární požadavky na drůbež a násadová vejce určená k obchodování – upřesnění

.

Informace SVS – Nové veterinární požadavky na drůbež a násadová vejce určená k obchodování

.

Informace SVS – Vyšetřování zvířat na vzteklinu

.

Informace SVS – Označování psů, koček a fretek po 3. červenci 2011

.

Informace SVS – Vyšetřování divokých prasat na klasický mor prasat

.

Informace SVS – Monitoring TSE v roce 2011 – úprava věkové hranice vyšetřovaného skotu

.