Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Doplňující informace k rozšíření NOP u výkrmu skotu a namátkovým vyšetřením

.

Informace SVS – Identifikační číslo hejna drůbeže

.

Informace SVS – Sdělení SVS ČR k prevenci a tlumení varroázy včel v období roku 2011 až jara 2012

.

Informace SVS – Přesuny zvířat mezi členskými státy z pohledu katarální horečky ovcí (Bluetongue)

.

Informace SVS – MVO BT – dobrovolná vakcinace v roce 2011

.

Informace SVS – Ukončení období prostého vektorů

.

Informace SVS – Informace k dotačnímu titulu 8. F.b) – Podpora činností zaměřených na ozdravování chovů prasat – pro rok 2011

.

Informace SVS – Zahájení virologického a entomologického monitoringu katarální horečky ovcí

.

Informace SVS – Informace o letecké vakcinaci lišek proti vzteklině na Slovensku

.

Informace SVS – Vyšetřování vzorků z uhynulých volně žijících ptáků na aviární influenzu a západonilskou horečku

.

Informace SVS – Ustanovení NRL pro infekční nemoci koní

.

Informace SVS – Vyšetřování domácích prasat na klasický mor prasat od 21.2.2011

.

Informace SVS – MVO BT – dobrovolná vakcinace v roce 2011

.

Informace SVS – Monitoring katarální horečky ovcí pro rok 2011

.

Informace SVS – Oznámení belgického Federal Public Service of Health k obchodování se psy a kočkami

.