Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Potvrzení výskytu Newcastleské choroby v chovu holubů v okrese Mladá Boleslav

.

Informace SVS – Vyhlášení období sezónně prostého vektorů katarální horečky ovcí

.

Informace SVS – Nastavení přímé komunikace mezi Státní veterinární správou a soukromými veterinárními lékaři – dopis č. 3

.

Informace SVS – Informace k možnému výskytu reziduí PCB v chovech hospodářských zvířat

.

Informace SVS – Zrušení MVO ze dne 4. 9. 2007, č.j. RED/1424/2007

.

Informace SVS – Oznámení o změně legislativy

.

Informace SVS – Nabídka spolupráce pro schválené soukromé veterinární lékaře

.

Informace SVS – Vývoz jednodenních kuřat a násadových do celní unie (RF, KZ, BY)

.

Informace SVS – Nastavení přímé komunikace mezi Státní veterinární správou a soukromými veterinárními lékaři – dopis č. 2

.

Informace SVS – Nastavení přímé komunikace mezi SVS a soukromými veterinárními lékaři

.

Informace SVS – Zařazení registrovaného přípravku APIGUARD do seznamu léčiv včelstev

.

Informace SVS – Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy

.

Informace SVS – Ukončení období prostého vektorů a zahájení monitoringu katarální horečky ovcí.

.

Informace SVS – Virologický a entomologický monitoring katarální horečky ovcí v roce 2012

.

Informace SVS – Zajištění provádění genotypizace a vyšetření parentity ovcí na rok 2012

.