Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Upřesnění potvrzování údajů v pasu zvířete v zájmovém chovu

.

Informace SVS – Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015

.

Informace SVS – Odpověď – hlášení počtu zvířat vyšetřených na vzteklinu

.

Informace SVS – Informace o změně legislativy a o nových pasech zvířete v zájmovém chovu

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – hemoragická septikémie – Č. j. SVS/2014/068757-E

.

Informace SVS – Hlášení počtu zvířat vyšetřených na vzteklinu

.

Informace SVS – Sdělování výsledků vyšetření na trichinelózu u prasat divokých

.

Informace SVS – Opětovné zahájení vyšetřování prasat na africký mor prasat (AMP)

.

Informace SVS – mimořádná veterinárních opatření – virová hemoragická septikémie – Č. j. SVS/2014/048064-E

.

Informace SVS – Obchodování se psy, kočkami a fretkami

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – virová hemoragická septikémie – Č. j. SVS/2014/036836-E

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Č. j. SVS/2014/029862-E

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Č. j. SVS/2014/029907-E

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Č. j. SVS/2014/029915-E

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Č. j. SVS/2014/029891-E

.