Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Informace o vyšetřování divokých prasat na trichinelózu v roce 2016

.

Informace SVS – Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – salmonelóza skotu, Č. j. SVS/2015/102220-E

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – salmonelóza skotu, Č. j. SVS/2015/089677-E

.

Informace SVS – Změna systému zasílání objednávek na vyšetření u genotypizace ovcí a stanovení parentity

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – infekční rinotracheitida skotu, Č. j. SVS/2015/074276-E

.

Informace SVS – Informace o infekční anémii koní v Maďarsku

.

Informace SVS – Infekční anemie koní

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – salmonelóza drůbeže, Č. j. SVS/2015/055576-E

.

Informace SVS – Informace z pracovního jednání

.

Informace SVS – Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat 2014

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – nákaza klusavky, Č. j. SVS/2015/047432-E

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2015/044398-E

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2015/044377-E

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2015/042480-E

.