Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – virová hemoragická septikémie, Č. j. SVS/2015/038581-E

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2015/040944-E

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2015/039165-E

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – salmonelóza drůbeže

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu

.

Informace SVS – Vyplňování údajů v pasu – seznamy plemen psů a koček

.

Informace SVS – Sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů

.

Informace SVS – Upřesnění vyplňování údajů v pasu zvířete v zájmovém chovu

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – myslivost – antiparazitární přípravky

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – salmonelóza drůbeže – Č. j. SVS/2015/002201-E

.