Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Od ledna 2017 se mění podmínky pro dovoz želatinových kapslí a některých potravinových doplňků

Od Nového roku dojde ke změnám podmínek pro dovoz neplněných želatinových kapslí určených k lidské spotřebě a některých potravinových doplňků obsahujících produkty živočišného původu do Evropské unie (EU).

Tisková zpráva SVS – SVS nabádá chovatele k preventivním opatřením v souvislosti s novými případy ptačí chřipky v Evropě

Několik evropských zemí v uplynulých dnech informovalo o výskytu nových ohnisek vysocepatogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) na svém území. Nové případy potvrdily Maďarsko, Polsko a Německo, možný výskyt je hlášen také z Chorvatska a Švýcarska.

Tisková zpráva SVS – SVS nařídila stáhnout z trhu velké množství polských vajec kvůli nebezpečí obsahu salmonel

Státní veterinární správa (SVS) nařídila okamžitě stáhnout z trhu vejce od polského dodavatele Fermy Drobiu Wozniak Sp. z.o.o. Jejich příjemci byly v Česku tři obchodní řetězce a jedna zpracovatelská firma. Podle informace obdržené systémem rychlého varování RASFF jsou vejce od této firmy zdrojem původce salmonelózy v několika evropských státech. Vejce z rizikových šarží budou neškodně zlikvidována.

Tisková zpráva SVS – SVS úspěšně dokončila schvalovací proces pro vývoz mléčných produktů z ČR do Kolumbie

Státní veterinární správa (SVS) úspěšně dokončila schvalovací proces, který má umožnit pokračování vývozu mléčných produktů z ČR do Kolumbie poté, co tento stát zavedl nová pravidla pro dovoz živočišných produktů ze zemí EU. Zájem o vývoz těchto komodit do jihoamerické země má 17 tuzemských výrobců. Někteří čeští mlékaři již do Kolumbie na základě dřívější registrace své produkty vyvážejí. V prvním pololetí letošního roku takto vyvezli 800 tun mléčných produktů.

Tisková zpráva SVS – SVS při společné kontrole s Policií zajistila v nelegálním skladu v tržnici SAPA přes 35 tun živočišných produktů

Státní veterinární správa při společné kontrole s Policií ČR odhalila v areálu tržnice SAPA v Praze- Libuši nelegální sklad potravin živočišného původu. Při kontrole zajistila více než 35 tun hluboce zmrazeného drůbežího masa a produktů rybolovu a zakázala jejich uvádění na trh. Provozovateli hrozí za nepovolené skladování živočišných produktů pokuta až do výše jednoho milionu korun. Jednalo se již o čtvrtý nález neschváleného skladu na území hlavního města Prahy od letošního července, z toho druhý v areálu SAPA.

Tisková zpráva SVS – Postup nebezpečné nákazy skotu z Balkánu se zatím podařilo díky vakcinaci zpomalit

Postup nebezpečné virové nákazy – nodulární dermatitidy skotu – Evropou směrem z Balkánu se díky rychle provedené vakcinaci na postižených a ohrožených územích podařilo zpomalit či zcela zastavit. Vyplývá to z informací, které zazněly v závěru minulého týdne na ministerské konferenci v bulharské Sofii k onemocnění mezinárodně známém jako Lumpy Skin Disease (LSD). Současný stav vývoje nákazy přesto naznačuje, že ji již nelze na území EU chápat jako exotickou a představuje reálnou hrozbu, kterou je třeba řešit komplexně. To si vyžádá mimo jiné změny v unijní legislativě a intenzivní spolupráci jednotlivých zemí.

Informace SVS – Aktualizace informace k nálezu sérologické pozitivity na vozhřivku v chovu koní

V návaznosti na dopis č. j. SVS/2016/090122-G ze dne 2. srpna 2016 si vás dovoluji informovat o pokračování vyšetřování klisen Cleopatra a White Diamons na hospodářství Ing. Mariny Novotné, CZ 21061965, Mníšek pod Brdy, KÚ 697621, u kterých byla v letošním červenci zjištěna sérologická pozitivita na vozhřivku (Malleus). Dne 22. srpna 2016 byly odebrány krevní vzorky a nasální výtěry obou koní. Vzorky byly zaslány k vyšetření na SVÚ Praha. Výsledky vyšetření všech vzorků byly negativní. Na základě uvedených skutečností byla mimořádná veterinární opatření vydaná Krajskou veterinární správou pro Středočeský kraj dne 3. 8. 2016 zrušena ke dni 31. 8. 2016 rozhodnutím č. j. SVS/2016/102910-S.

Informace SVS – Aktualizace informace k nálezu sérologické pozitivity na vozhřivku v chovu koní

V návaznosti na dopis č. j. SVS/2016/090122-G ze dne 2. srpna 2016 si vás dovoluji informovat o pokračování vyšetřování klisen Cleopatra a White Diamons na hospodářství Ing. Mariny Novotné, CZ 21061965, Mníšek pod Brdy, KÚ 697621, u kterých byla v letošním červenci zjištěna sérologická pozitivita na vozhřivku (Malleus).

Informace SVS – Informace k africkému moru prasat

V posledních měsících se nákazová situace výrazně zhoršila, proto i otázka afrického moru prasat byla jedním z témat na jednání Ústřední nákazové komise, které se konalo na Ministerstvu zemědělství dne 30. srpna 2016. Ke změnám nákazové situace došlo u prasat divokých i domácích v Polsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě a také na Ukrajině a Rusku.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – salmonelóza drůbeže, Č. j. SVS/2016/057234-E

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2016/056793-E

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2016/057130-E

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2016/057184-E

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2016/051286-E

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2016/051252-E

.