Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2016/045995-E

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – salmonelóza drůbeže, Č. j. SVS/2016/039593-E

.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu, Č. j. SVS/2016/029113-A

.

Informace SVS – Úprava MKZ pro rok 2016

.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – salmonelóza drůbeže, Č. j. SVS/2016/014765-E

.

Informace SVS – Podávání hlášení o počtu zvířat vyšetřených na vzteklinu schválenými soukromými veterinárními lékaři

.

Informace SVS – Sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů – pilotní program

.

Informace SVS – Program tlumení salmonel – interval odběru vzorků v reprodukčních chovech

.