Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – metritida koní – Slatiňany

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – Požadavek na používání dalšího bezpečnostního prvku v pasu zvířete v zájmovém chovu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013, o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, zavedlo vedle nového vzoru pasu zvířete v zájmovém chovu také požadavky na některé bezpečnostní prvky v pasu.

Informace SVS – Program tlumení salmonel – interval odběru vzorků v reprodukčních chovech

Vážená paní, vážený pane,
v rámci programu tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího nedochází od 1. 1. 2017 ke změně ve frekvenci odběru vzorků z prostředí u rodičovských hejn ve snáškovém období.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – aviární influenza (MěVS v Praze SVS)

Vážená paní, vážený pane,

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) vás v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) informuje o výskytu vysocepatogenní aviární influenzy na území Středočeského kraje a o vyhlášení Nařízení Státní veterinární správy pro území Prahy hl. m.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – aviární influenza (KVS Brno)

Zaslání nařízení Státní veterinární správy

V příloze si Vám dovolujeme zaslat na vědomí Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/003929-B ze dne 9. 1. 2017 o mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – aviární influenza

V příloze si Vám dovolujeme zaslat na vědomí Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/003507-B ze dne 6. 1. 2017 o mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – IBR, IBR/IPV

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),