Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – SVS stahuje z trhu německé pudinkové dezerty, mohou obsahovat úlomky kovu

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje pudinkové dezerty od německého výrobce Neuburger Milchwerke GmbH & Co. Německé dozorové orgány informovaly prostřednictvím systému rychlého varování RASFF ostatní členské země o přítomnosti kovového úlomku v balení dezertu.

Tisková zpráva SVS – SVS zrušila pásma okolo posledního ohniska ptačí chřipky

Státní veterinární správa (SVS) zrušila uzavřená pásma okolo ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky v Poseči na Karlovarsku. Jednalo se o poslední uzavřené zóny vytyčené okolo ohniska ptačí chřipky na území České republiky.

Tisková zpráva SVS – Riziko varroázy je v ČR stále aktuální

Riziko varroázy je v ČR stále aktuální

V rámci každoročního plošného sledování úrovně výskytu původce onemocnění varroázy (roztoče kleštíka včelího) ve včelstvech v ČR bylo letos odebráno a vyšetřeno téměř 60 000 vzorků. Z výsledků tohoto monitoringu je patrné, že počet včelstev zcela bez roztočů se snížil z loňských 50 na 37 procent.

Tisková zpráva SVS – Kontroly SVS odhalily salmonely v kuřecím mase z Brazílie

Státní veterinární správa (SVS) v rámci zpřísněných kontrol masa a masných produktů původem z Brazílie zjistila v Královéhradeckém kraji a v Kraji Vysočina celkem dvě zásilky solených kuřecích řízků z této jihoamerické země obsahující nebezpečné bakterie Salmonella. Obě zásilky jsou v současné době stahovány z oběhu a bude zahájeno správní řízení o pokutě. Spotřebitelé, kteří zjistí, že výrobek zakoupili, jej mohou vrátit v místě prodeje.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 30.3.2017

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy (dále jen HPAI) u drůbeže a volně žijících ptáků na území České republiky.

Informace SVS – Ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu; Praha

Vážená paní, vážený pane,

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) vás v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) informuje o ukončení Nařízení Státní veterinární správy pro území Prahy hl. m. pro výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu č.j. SVS/2016/029113-A.

Tisková zpráva SVS – Prohlášení SVS v souvislosti s kauzou masa z Brazílie

V souvislosti s aktuální kauzou nehygienických praktik při manipulování s masem v Brazílii, jimiž se v těchto dnech zabývají přední světová média, Evropská komise i vlády mimoevropských zemí, které s jihoamerickým státem obchodují, považuje Státní veterinární správa (SVS) za vhodné se k této problematice vyjádřit.

Informace SVS – Ukončení mimořádných veterinárních opatření – aviární influenza – Brod nad Dyjí, Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic a Letkovice

V příloze si Vám dovolujeme zaslat na vědomí Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/033269-B a SVS/2017/033288-B o ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy v rámci Jihomoravského kraje.

Informace SVS – Ukončení mimořádných veterinárních opatření – aviární influenza na území kraje hlavního města

Vážená paní, vážený pane,

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) vás v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) informuje o ukončení Nařízení Státní veterinární správy pro území Prahy hl. m. pro výskyt nebezpečné nákazy vysocepatogenní aviární influenzy č.j. SVS/2017/ 017570-A.

Informace SVS – SVS vzhledem ke zlepšení nákazové situace zrušila nařízení zakazující svody ptactva

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu zlepšení nákazové situace ruší nařízení vydané 10. ledna letošního roku v souvislosti s vysocepatogenní aviární influenzou (ptačí chřipkou).

Informace SVS – Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 2.3.2017

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy (dále jen HPAI) u drůbeže a volně žijících ptáků na území České republiky.

Tisková zpráva SVS – V ČR byla po osmi letech diagnostikována nakažlivá pohlavní nemoc koní

V ČR byla po osmi letech diagnostikována nakažlivá pohlavní nemoc koní

V České republice byl poprvé po osmi letech potvrzen výskyt nakažlivého bakteriálního onemocnění pohlavních orgánů koní.

Informace SVS – Ukončení mimořádných veterinárních opatření – aviární influenza; území kraje hlavního města Prahy

Vážená paní, vážený pane,

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) vás v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) informuje o ukončení Nařízení Státní veterinární správy pro území Prahy hl. m. pro výskyt nebezpečné nákazy vysocepatogenní aviární influenzy č.j. SVS/2017/004211-A.

Informace SVS – Vývoj nákazové situace ptačí chřipky v České republice ke dni 16. 2. 2017

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám touto cestou předat aktuální informace související s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy (dále jen HPAI) u drůbeže a volně žijících ptáků na území České republiky.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – aviární influenza; Ochoz u Nasavrk

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),