Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky v České republice

Vážená paní, vážený pane,

Zasílám informaci o potvrzení výskytu vysocepatogenní aviární influenzy (HPAI) na našem území v chovu drůbeže a u volně žijících ptáků.

Tisková zpráva SVS – Med od českých včelařů je bezpečný a kvalitní, ukázala mimořádná kontrolní akce SVS

Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila v průběhu druhého pololetí loňského roku mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na významné tuzemské včelaře – producenty medu. V rámci akce bylo odebráno 72 vzorků medu.