Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období říjen 2019.

Informace SVS – Elektronická evidence preventivních a diagnostických úkonů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat o nové webové aplikaci, která bude sloužit soukromým veterinárním lékařům k elektronické evidenci povinných preventivních a diagnostických úkonů stanovených v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace a kterou bude možné využít i k vytvoření objednávky laboratorního vyšetření a k odeslání dat o odebraných vzorcích příslušnému státnímu veterinární ústavu a rovněž krajské veterinární správě.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – herpesviróza Koi – území kraje hlavního města Prahy, Č. j. SVS/2019/134432-A

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jenom „MěVS v Praze SVS“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Informace SVS – Informace související s označováním zvířat v zájmovém chovu mikročipy, č.j. SVS/2019/132620-G ze dne 01.11.2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obdrželi jsme informace o závažném zjištění souvisejícím s označováním zvířat v zájmovém chovu mikročipy.

Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/094151-A ze dne 06.8.2019

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tuto:

SVS – Informace k žádosti o povolení výjimky neregistrovaného přípravku FIRST DRENCH

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

stejně jako v předešlých letech, budou v roce 2019 vydávány výjimky k povolení zásobování, výdeje a použití neregistrovaného léčivého přípravku podle § 46 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) pro přípravek FIRST DRENCH.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – území kraje hlavního města Prahy, Č. j. SVS/2019/111649-A

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen „MěVS v Praze SVS“) vás v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) informuje o ukončení Nařízení Státní veterinární správy pro území Prahy hl. m. pro výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu č.j. SVS/2019/032206-A.

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – herpesviróza kapra Koi – Voleč, Č. j. SVS/2019/110262-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – Oznámení o výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných na člověka

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Vám v souladu s § 49 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. Oznamuje výskyt nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka za období červen až srpen 2019.

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Vranová Lhota, Č. j. SVS/2019/101906-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Jeníkov u Hlinska, Č. j. SVS/2019/100939-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Vranová Lhota, Č. j. SVS/2019/100359-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Hošťalovice, Č. j. SVS/2019/097057-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Kameničky, Č. j. SVS/2019/097090-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Informace SVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu – Svratouch, Č. j. SVS/2019/096747-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),