Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti zdraví zvířat za rok 2021

České republice v roce 2021 podařilo udržet všechny v minulosti získané nákazové statusy s výjimkou statusu země prosté aviární influenzy (ptačí chřipky).

Informace SVS – mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu – Košinov, Č. j. SVS/2022/063095-E

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále „správní orgán“),

Tisková zpráva SVS – Vývoz veterinárního zboží z ČR mimo EU se loni navýšil víc než o pětinu, hlavně v důsledku Brexitu

K významným úkolům Státní veterinární správy (SVS) patří také odbavování zásilek zvířat a živočišných produktů při vývozu do třetích zemí a jednání se zahraničními partnery pro usnadnění vývozu českého veterinárního zboží.

Tisková zpráva SVS – Se začátkem sezóny farmářských trhů startují také jejich kontroly

Jako již tradičně startuje se začátkem jara v České republice také sezóna oblíbených farmářských trhů.

Tisková zpráva SVS – SVS ukončila opatření v chovech genetických rezerv hus na Novohradsku

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) již podruhé navakcinovali zhruba 800 hus ve šlechtitelském chovu České husy ve dvou hospodářstvích společnosti Rybářství Nové Hrady na Českobudějovicku proti ptačí chřipce.

Tisková zpráva SVS – Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinovém řetězci loni dále klesal

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla více než 95 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů.

Tisková zpráva SVS – Výskyt původce nákazy včel varroázy se v ČR meziročně zvýšil

Z letošních výsledků pravidelného monitoringu varroázy vyplývá, že se ve srovnání s loňským rokem zvýšil výskyt původce této nákazy, roztoče Varroa destructor.

Tisková zpráva SVS – SVS zakázala kvůli riziku zavlečení nebezpečných nákaz dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny

V Praze dne 16. 3. 2022 Tisková zpráva SVS zakázala kvůli riziku zavlečení nebezpečných nákaz dovoz zvířat neznámého původu z […]

Informace SVS – Zákaz dovozu zvířat původem z Ukrajiny

Nařízení Státní veterinární správy

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb.,

Tisková zpráva SVS – SVS stanovila podmínky pro vstup zvířat, u nichž není znám původ, z Ukrajiny do ČR

Státní veterinární správa (SVS) v návaznosti na úterní jednání veterinárních autorit států Evropské unie i na poznatky z terénu, kde přibývá případů dovozů zvířat bez doprovodu svého majitele z válkou zasažené Ukrajiny do členských zemí, stanovuje závazné veterinární podmínky pro psy, kočky a fretky vstupující tímto způsobem na území České republiky.

Informace SVS – Veterinární podmínky pro zvířata v zájmovém chovu původem z Ukrajiny, která z důvodů výjimečné situace vstoupila na území České republiky bez doprovodu svého majitele a jejichž původ nemusí být znám

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 platí standardně pro vstup psů, koček a fretek z Ukrajiny na území EU následující podmínky:

Tisková zpráva SVS – SVS stanovila podmínky pro vstup zvířat, u nichž není znám původ, z Ukrajiny do ČR

Státní veterinární správa (SVS) v návaznosti na úterní jednání veterinárních autorit států Evropské unie i na poznatky z terénu, kde přibývá případů dovozů zvířat bez doprovodu svého majitele z válkou zasažené Ukrajiny do členských zemí, stanovuje závazné veterinární podmínky pro psy, kočky a fretky vstupující tímto způsobem na území České republiky.

Informace SVS – Doplňující informace k veterinárním podmínkám pro zvířata v zájmovém chovu a koně vydanými s ohledem na výjimečnou situaci na Ukrajině

Vážená paní prezidentko,

Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) vydala v uplynulých dnech v reakci na výjimečnou situaci na Ukrajině veterinární podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která na území České republiky přicházejí v doprovodu svých majitelů či jiných osob na útěku z Ukrajiny anebo doprovázejí občany Evropské unie, kteří opouštějí z důvodu válečného konfliktu území Ruské federace.

Tisková zpráva SVS – Doporučení SVS týkající se dovozu zvířat neznámého původu z Ukrajiny

V souvislosti s aktuální výjimečnou situací na Ukrajině zaznamenala Státní veterinární správa (SVS) snahu některých jednotlivců a organizací v dobrém úmyslu přemísťovat psy neznámého původu a nákazového stavu na naše území.

Informace SVS – Veterinární podmínky pro koně původem z Ukrajiny, kteří vstoupili na území ČR z důvodů výjimečné situace

Státní veterinární správa stanoví z důvodu výjimečné situace na Ukrajině podmínky pro koně původem z Ukrajiny, kteří vstoupili na území České republiky.