Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – SVS stanovila podmínky pro vstup zvířat, u nichž není znám původ, z Ukrajiny do ČR

Státní veterinární správa (SVS) v návaznosti na úterní jednání veterinárních autorit států Evropské unie i na poznatky z terénu, kde přibývá případů dovozů zvířat bez doprovodu svého majitele z válkou zasažené Ukrajiny do členských zemí, stanovuje závazné veterinární podmínky pro psy, kočky a fretky vstupující tímto způsobem na území České republiky.

Informace SVS – Veterinární podmínky pro zvířata v zájmovém chovu původem z Ukrajiny, která z důvodů výjimečné situace vstoupila na území České republiky bez doprovodu svého majitele a jejichž původ nemusí být znám

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 platí standardně pro vstup psů, koček a fretek z Ukrajiny na území EU následující podmínky:

Tisková zpráva SVS – SVS stanovila podmínky pro vstup zvířat, u nichž není znám původ, z Ukrajiny do ČR

Státní veterinární správa (SVS) v návaznosti na úterní jednání veterinárních autorit států Evropské unie i na poznatky z terénu, kde přibývá případů dovozů zvířat bez doprovodu svého majitele z válkou zasažené Ukrajiny do členských zemí, stanovuje závazné veterinární podmínky pro psy, kočky a fretky vstupující tímto způsobem na území České republiky.

Informace SVS – Doplňující informace k veterinárním podmínkám pro zvířata v zájmovém chovu a koně vydanými s ohledem na výjimečnou situaci na Ukrajině

Vážená paní prezidentko,

Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) vydala v uplynulých dnech v reakci na výjimečnou situaci na Ukrajině veterinární podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která na území České republiky přicházejí v doprovodu svých majitelů či jiných osob na útěku z Ukrajiny anebo doprovázejí občany Evropské unie, kteří opouštějí z důvodu válečného konfliktu území Ruské federace.

Tisková zpráva SVS – Doporučení SVS týkající se dovozu zvířat neznámého původu z Ukrajiny

V souvislosti s aktuální výjimečnou situací na Ukrajině zaznamenala Státní veterinární správa (SVS) snahu některých jednotlivců a organizací v dobrém úmyslu přemísťovat psy neznámého původu a nákazového stavu na naše území.

Informace SVS – Veterinární podmínky pro koně původem z Ukrajiny, kteří vstoupili na území ČR z důvodů výjimečné situace

Státní veterinární správa stanoví z důvodu výjimečné situace na Ukrajině podmínky pro koně původem z Ukrajiny, kteří vstoupili na území České republiky.

Informace SVS – Veterinární podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu občanů Evropské unie, kteří se vracejí z důvodů výjimečné situace na Ukrajině na území České republiky z RUSKÉ federace

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 platí standardně pro vstup psů, koček a fretek z Ruské federace na území EU následující podmínky

Tisková zpráva SVS – SVS umožňuje výjimky pro vstup zvířat doprovázejících válečné uprchlíky z Ukrajiny

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem na Ukrajině oznamuje, že upravuje podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky.

Informace SVS – Veterinární podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu z Ukrajiny na území České republiky z důvodů výjimečné situace

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 platí standardně pro vstup psů, koček a fretek z Ukrajiny na území EU následující podmínky

Tisková zpráva SVS – SVS ruší mimořádná veterinární opatření omezující venkovní chov drůbeže

Státní veterinární správa (SVS) ruší mimořádná veterinární opatření s celostátní působností ze závěru listopadu 2021, která nařizovala zákaz chovu drůbeže ve venkovních prostorech v souvislosti s šířením vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky).

Tisková zpráva SVS – SVS upozorňuje na šíření vztekliny v sousedním Polsku

Polsko na rozdíl od České republiky patří mezi země, v nichž se doposud nepodařilo zcela vymýtit vzteklinu.

Tisková zpráva SVS – SVS při společné kontrole s celníky v areálu SAPA odhalila prodej více než 300 kg nevyhovujících potravin a týrání prodávaných ryb

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Celní správou České republiky odhalila v jedné z prodejen v pražské tržnici SAPA více než 300 kg živočišných produktů neznámého původu.

Tisková zpráva SVS – Přes pandemii COVID-19 zůstal veterinární dozor na srovnatelné úrovni

Loňský rok byl pro státní veterinární dozor v České republice jedním z nejnáročnějších v historii.

Tisková zpráva SVS – Dva případy Aujeszkyho choroby u psů na Zlínsku

V České republice byly v posledních několika týdnech potvrzeny dva případy úhynů loveckých psů nakažených Aujeszkyho chorobou, oba ve Zlínském kraji.

Tisková zpráva SVS – SVS před Vánoci zkontrolovala takřka 900 prodejců kaprů, závadu zjistila u 3 procent z nich

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) v závěru loňského roku jako každoročně kontrolovali prodejce vánočních kaprů v celé České republice.