Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Sněm KVL ČR – Zpráva prezidenta KVL ČR pro XX. sněm

.

XX. Sněm KVL ČR – Zpráva čestné rady Komory veterinárních lékařů pro XX. sněm KVL

.

XX. Sněm KVL ČR – Zpráva o činnosti revizní komise za poslední volební období

.

XX. Sněm KVL ČR – Zpráva EK pro XX. sněm KVL ČR

.

XX. Sněm KVL ČR – Zpráva zahraniční komise KVL ČR pro XX. sněm KVL 2011

.

XX. Sněm KVL ČR – Zpráva o činnosti Vzdělávací komise KVL ČR

.

XX. Sněm KVL ČR – Výroční zpráva mediální komise KVL ČR pro XX. sněm KVL 2011

.

XX. Sněm KVL ČR – Zpráva legislativní komise KVL ČR pro XX. sněm KVL 2011

.

XX. Sněm KVL ČR – Návrh novely § 2 profesního řádu KVL

.

XX. Sněm KVL ČR – Návrh na změnu řádu

.

XX. Sněm KVL ČR – Návrh na doplnění vnitřního předpisu DKK

.

Zápis z jednání VOLEBNÍ komise KVL ČR 06.04.2011

.