Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání XXV. sněmu KVL ČR – 05.11.2016

který se konal dne 5.11.2016 v hotelu Park hotel v Plzni

Usnesení XXV. sněmu KVL ČR, který se konal dne 05.11.2016

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky:

schválil návrh na omezení počtu příspěvků na sněmu k jednomu tématu na dva a omezení délky příspěvku na 3 minuty,

Volby 2016 – výsledky hlasování

Výsledky hlasování do orgánů KVL, dle notářského zápisu

VOLBY 2016 – informace – výsledky hlasování

Vážené kolegyně, kolegové

Na základě četných dotazů na výsledky hlasování v letošních volbách vás prozatím odkazuji pouze na zápis  VoK č. 4 ze dne 26.10.2016 (umístěno v sekci  zápisy z jednání – VoK …). Vzhledem k nutnosti vyčkat na ověřený notářský zápis ze sčítání hlasů nelze informaci zveřejnit před jeho dodáním na KVL. Vypracování notářského zápisu obvykle trvá několik pracovních dní, ze zkušenosti let minulých minimálně 3dny.  Před zahájením Sněmu bude členská základna  plně informována. Z kanceláře paní notářky máme přislíbeno, že zápis bude vyhotoven nejpozději ve středu 2.11.2016  (čtvrtek 27.10. dovolená, pátek 28.10 svátek ….), po jeho obdržení budou kompletní hlasovací výsledky zveřejněny zde – opět pod hlavičkou Volby 2016 – výsledky hlasování.

MVDr. Radovan Opršal

Zrušení elektronického hlasování – Volby 2016

Na základě zjištěného nesouladu mezi tištěnými hlasovacími lístky a jejich elektronickou formou se rozhodla Volební komise po předložení věci Představenstvu KVL elektronické hlasování ve volebním roce 2016 prohlásit za zmatečné a jeho průběh anulovat. Pro volební rok 2016 zůstává jako jediné platné „korespondenční hlasování“. Několik kolegů, kteří již elektronickou formou hlasovali, bude obesláno dopisem s novou sadou hlasovacích lístků.

XXV. Sněm KVL ČR

5. listopadu 2016, Parkhotel, Plzeň

Sdělení presidenta – volby 2016 – elektronické hlasování

“Představenstvo Komory společně s Volební komisí rozhodlo o technickém provedení elektronického hlasování k volbám do orgánů Komory takto: Zájemce o […]

Sdělení VoK – volby 2016 – elektronické hlasování

Z technických důvodů se nepodařilo uvést v život provedení elektronického hlasování pro Volby 2016 v podobě připravované Volební komisí a avizované Vám v časopisu Zvěrokruh. Předkládáme vám proto hlasovací formu bezproblémově použitou a ověřenou v roce 2014 pouze s maličkou změnou – heslo k elektronickému hlasování je potřeba si individuálně vyžádat. Právní aspekty hlasovacího aktu bohužel vyplynuly na povrch až ve fázi, kdy vše již bylo napsáno, vytištěno a rozesláno, proto se k vám informace dostávají o něco později, než jste byli zvyklí. Věřím, že pro ty, kteří jsou rozhodnuti jít cestou elektronického hlasování, to nebude žádné podstatné omezení.

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

.