Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 01.06.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Pokorný, Zelinka,

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 01.04.2021

Přítomni (bez titulů kromě Dr. Zelinky): Bernardy, Pokorný, Dr. Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů):

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 21.03.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Pokorný, Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů):

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborné kvalifikace uchazečů ze třetích zemí o osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti v ČR ze dne 07.01.2020

Účastníci: Dr. J. Bernardy, Dr. K. Daniel,

Hosté: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., Dr. M. Grym 

Zápis z jednání komise pro uznávání odborných kvalifikací 17.05.2006

.

Zápis z jednání komise pro uznávání odborných kvalifikací 17.01.2007

.

Zápis z jednání komise pro uznávání odborných kvalifikací 20.03.2007

.

Zápis z jednání komise pro uznávání odborných kvalifikací 05.12.2007

.