Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 5 z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 26.08.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Pokorný, Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Chloupek (VETUNI), Šinová

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 23.07.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Pokorný

Omluveni (bez titulů): Zelinka

Hosté (bez titulů): Chloupek

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 01.06.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Pokorný, Zelinka,

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů): Šinová

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 01.04.2021

Přítomni (bez titulů kromě Dr. Zelinky): Bernardy, Pokorný, Dr. Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů):

Zápis z jednání Komise pro uznávání odborných kvalifikací KVL ČR 21.03.2021

Přítomni (bez titulů): Bernardy, Pokorný, Zelinka

Omluveni (bez titulů):

Hosté (bez titulů):