Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zásady předepisování IPLP

Vlastní předpis IPLP má 3 části: Praescriptio (Compositio)

Použití hromadně vyráběných léčivých přípravků v rámci magistraliter přípravy

Hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP, tuto zkratku budu v textu používat i pro VLP) lze za určitých podmínek použít pro přípravu magistraliter. Tyto podmínky jsou dané Zákonem o léčivech (ZoL) a prováděcím právním předpisem (Vyhláška o správné lékárenské praxi – dále jen Vyhl.) v aktuálním znění.

Ketamin v novele zákona o návykových látkách

Předpokládáme, že novela vstoupí v platnost v okamžiku zveřejnění ve Sbírce zákonů a to koncem tohoto nebo příštího týdne. Text bude pak zveřejněn v přesném znění na internetové stránce ministerstva zdravotnictví včetně přílohy.