Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 10.12.2019

Přítomni: Dr. Bernardy, Borkovec, Sviták-Novozámská, Šimaliaková, Šinová, Grym,

Hosté: Dr. Radka Vaňousová, Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. VFU Brno, Dr. Veronika Grymová za RK KVL ČR. Sylva Skálová

Omluveni: Dr. Michael Mazoch, LLM za ČR KVL ČR

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 13.08.2019

Přítomni: Dr. Bernardy, Borkovec, Šimaliaková, Šinová, Grym

Omluveni: Dr. Sviták-Novozámská

Hosté: Dr. Radka Vaňousová, Dr. Jakub Plachý VK Heřmanův Městec, Dr. Jan Šterc, Dr. Horáčková, Mgr. Láník  

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 07.05.2019

Přítomni: Dr. Bernardy, Borkovec, Šimaliaková, Šinová, Grym

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 26.02.2019

Přítomni: Dr. Borkovec, Grym, Šimaliaková, Šinová

Omluveni: Dr. Bernardy

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 16.01.2019

Přítomni: Dr. Bernardy, Borkovec, Šimaliaková, Šinová, Grym
Omluveni: –
Hosté: Dr. Kateřina Horáčková, Dr. Radka Vaňousová

Zápis ze společného zasedání legislativní a vzdělávací komise KVL ČR 13.02.2018

Přítomni: (MVDr.) Borkovec, Daniel, Grym, Horáčková, Hlavová, Rychlík, Sviták Novozámská, Vaňousová

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 19.12.2017

Přítomni:  (MVDr.) Borkovec, Daniel, Grym, Horáčková, Chvátal, Rychlík, Sviták Novozámská, Vaňousová

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 26.10.2017

Přítomni:   (MVDr.) Borkovec, Daniel, Grym, Chvátal, Rychlík, Sviták Novozámská

Hosté:  MVDr. Vaňousová (Viceprezidentka KVL ČR), MVDr. Šterc, MVDr. Seitl (Česká hipiatrická společnost), MVDr. Pták (Česká hipiatrická společnost)

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 12.07.2017

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Borkovec, Daniel, Grym, Chvátal, Rychlík, Sviták Novozámská

Hosté: MVDr. Vaňousová (Viceprezidentka KVL ČR)

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 16.05.2017

Přítomni: (MVDr.) Borkovec, Daniel, Chvátal, Grym, Rychlík, Sviták Novozámská
Omluven: (MVDr.) Bernardy, Dvořák
Hosté: Zdena Hanelová – ITEAD, a.s.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 21.02.2017

Přítomni: (MVDr.) Borkovec, Daniel, Grym, Rychlík, Sviták- Novozámská
Omluveni: ( MVDr.) Dvořák, Chvátal
Hosté: MVDr. Vaňousová

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 30.11.2016

Program: Viz pozvánka
Přítomni: Viz presenční listina
Jednání zahájil předseda LK ve 13.00 hod. Seznámil přítomné s programem jednání. Proti programu nikdo nepodal protest.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 18.10.2016

Přítomni: (MVDr.) Rychlík, Bernardy, Borkovec, Daniel, Sviták Novozámská
Hosté: MVDr. Vaňousová (Viceprezidentka KVL ČR), MVDr. Frkal (ČR)

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 30.08.2016

Jednání LK zahájil v 10:00 hodin její předseda MVDr. Ondřej Rychlík. Vzhledem k tomu, že všichni přítomní měli výchozí materiál v předstihu, nebylo třeba jej představovat ani uvozovat a bylo přistoupeno k připomínkování jednotlivých paragrafů.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 23.03.2016

.