Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 30.11.2016

Program: Viz pozvánka
Přítomni: Viz presenční listina
Jednání zahájil předseda LK ve 13.00 hod. Seznámil přítomné s programem jednání. Proti programu nikdo nepodal protest.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 18.10.2016

Přítomni: (MVDr.) Rychlík, Bernardy, Borkovec, Daniel, Sviták Novozámská
Hosté: MVDr. Vaňousová (Viceprezidentka KVL ČR), MVDr. Frkal (ČR)

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 30.08.2016

Jednání LK zahájil v 10:00 hodin její předseda MVDr. Ondřej Rychlík. Vzhledem k tomu, že všichni přítomní měli výchozí materiál v předstihu, nebylo třeba jej představovat ani uvozovat a bylo přistoupeno k připomínkování jednotlivých paragrafů.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 23.03.2016

.