Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 21.02.2017

Přítomni: (MVDr.) Borkovec, Daniel, Grym, Rychlík, Sviták- Novozámská
Omluveni: ( MVDr.) Dvořák, Chvátal
Hosté: MVDr. Vaňousová

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 30.11.2016

Program: Viz pozvánka
Přítomni: Viz presenční listina
Jednání zahájil předseda LK ve 13.00 hod. Seznámil přítomné s programem jednání. Proti programu nikdo nepodal protest.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 18.10.2016

Přítomni: (MVDr.) Rychlík, Bernardy, Borkovec, Daniel, Sviták Novozámská
Hosté: MVDr. Vaňousová (Viceprezidentka KVL ČR), MVDr. Frkal (ČR)

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 30.08.2016

Jednání LK zahájil v 10:00 hodin její předseda MVDr. Ondřej Rychlík. Vzhledem k tomu, že všichni přítomní měli výchozí materiál v předstihu, nebylo třeba jej představovat ani uvozovat a bylo přistoupeno k připomínkování jednotlivých paragrafů.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 23.03.2016

.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 15.12.2015

.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 10.11.2015

.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 09.06.2015

.

Stanovisko legislativní komise k DPH od 1.1.2015

.

Stanovisko legislativní komise k DPH od 1.1.2015

.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 08.08.2014

.

Přehled činnosti legislativní komise v období mezi 11.4. 2014 do 13.6. 2014

.

Zápis z jednání Legislativní komise KVL ČR 03.04.2014

.

Zpráva Legislativní komise KVL ČR pro XXII. Sněm KVL 2013

.

Zápis z jednání LEGISLATIVNÍ komise KVL ČR 20.08.2013

.