Komora veterinárních lékařů České republiky

Ing. Edita Jelínková Hrdličková – k otevřenému dopisu MVDr. Špručka

.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2011

.

Kauza SANO – kompletní dokumenty

.

SANO – rekapitulace zjištěných dat v účetnictví KVL ČR za roky 2002 – 2010

.

Komora veterinárních lékařů České republiky