Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 19.03.2020

Přítomni:  MVDr. Rejnek, MVDr. Grym
Omluveni:  MVDr. Daniel, MVDr. Návojová Horáčková, MVDr. Šinová
Hosté:    –

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 18.02.2020

Přítomni:  MVDr. Rejnek, MVDr. Grym, MVDr. Návojová – Horáčková, MVDr. Šinová

Omluveni:  MVDr. Daniel

Hosté: MVDr. Vaňousová

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 14.01.2020

Přítomni: MVDr. Daniel, MVDr. Rejnek, MVDr. Grym, MVDr. Návojová – Horáčková, MVDr. Šinová

Hosté: MVDr. Vaňousová