Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 16.02.2021

Přítomni: MVDr. Rejnek, MVDr. Grym, MVDr. Daniel

Omluveni: MVDr. Návojová Horáčková, MVDr. Šinová

Hosté: MVDr. Vaňousová

Zápis z jednání Mediální komise KVL ČR 19.01.2021

Přítomni:    MVDr. Rejnek, MVDr. Grym

Hosté:   MVDr. Vaňousová