Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Doplnění stanoviska novelizace řádu pro udělování osvědčení – Mgr. Daniel Rexa

.

Postgraduální praxe – odpověď z Evropské Komise

.

Právní rozbor návrhů na změnu Řádu KVL ČR pro udělování osvědčení – Mgr. Ondřej Mánek

.

Právní komentář ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES – JUDr. Ing. Pavel Novák, PhD.

.

Právní rozbor návrhů na změnu Řádu KVL ČR pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární a preventivní činnosti

.

Vyjádření studentů FVL VFU Brno k návrhu změny řádu pro udělování osvědčení

.

Vyjádření Prof. Svobody k návrhu změny řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti

.

Návrh na změnu – Řád pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti

.

Návrh na změnu – Příspěvkový a poplatkový řád

.

Návrh na změnu – Vnitřní předpis o čerpání finančních prostředků jednotlivými OS KVL ČR

.

Stanovisko k návrhu změny řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti – Mgr. Daniel Rexa

.

Návrh na změnu Řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti – MVDr. Michal Vítek

.

Návrh na změnu Profesního řádu – MVDr. Jaroslav Kučera

.

Podání návrhu na změnu vnitřního předpisu o registraci petpasu – OS KVL Praha – město

.

Vnitřní předpis o pravidlech pro vyplácení náhrad za ztrátu času za používání IT v osobním vlastnictví členů a dopravného při pracovních cestách

.