Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 5 z jednání Představenstva KVL ČR 02.09.2022

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Návojová Horáčková, Pokorný, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni:  (MVDr.) Musil, Pryszczová

Neomluveni:  (MVDr.) Šterc

Hosté: (MVDr.) Fialová (RK), Vencl (ČR)

Zápis č. 4 z jednání Představenstva KVL ČR 23.06.2022

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Zelinka

Omluveni:  (MVDr.) Talafous Zemanová

Neomluveni:  (MVDr.) Šterc

Hosté: (MVDr.) Fialová (RK), Vencl (ČR)

Zápis č. 3 z jednání Představenstva KVL ČR 13.05.2022

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová

Omluveni:  (MVDr.) Musil, Šimaliaková

Neomluveni:  (MVDr.) Šterc, Zelinka

Hosté:  (MVDr.) Fialová (RK)

Zápis č. 2 z jednání Představenstva KVL ČR 19.04.2022

Přítomni:  (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová (od 20.27 hodin), Müllerová (od 19.26 hodin), Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka (od 19.29 hodin)

Omluveni:      –

Neomluveni:  MVDr. Šterc

Hosté:  (MVDr.) Grymová (RK), Mazoch (ČR)

Zápis č. 1 z jednání Představenstva KVL ČR 08.02.2022

Přítomni:   (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni:  MVDr. Šterc

Neomluveni:  –

Hosté:   (MVDr.) Zajíc (RK), Mazoch (ČR)

Zápis č. 14 z jednání Představenstva KVL ČR 09.12.2021

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková (on-line), Zelinka

Omluveni:  MVDr. Talafous Zemanová

Neomluveni:  MVDr. Šterc

Hosté: (MVDr.) Zajíc (RK, on-line), Vencl (ČR), Borkovec

Zápis č. 13 z jednání Představenstva KVL ČR 06.10.2021

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni: (MVDr.) Janíková, Šimaliaková

Neomluveni:  MVDr. Šterc

Hosté: (MVDr.) Zajíc (RK), Mazoch (ČR)

Zápis č. 12 z jednání Představenstva KVL ČR 05.09.2021

Přítomni:   (MVDr.) Bernardy, Grym, Janíková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni:   (MVDr.) Horáková, Šterc

Hosté:  (MVDr.) Grymová (RK), Mazoch (ČR)

Informace o účasti členů PV na dosavadních jednáních PV

Informace o účasti členů PV na dosavadních jednáních PV

Zápis č. 11 z mimořádného jednání Představenstva KVL ČR 05.08.2021

Přítomni:  (MVDr.) Bernardy, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojová Horáčková, Pryszczová, Šinová, Šuláková, Zelinka

Omluveni: (MVDr.) Grym, Pokorný, Šimaliaková, Talafous Zemanová, Šterc, Zajíc (RK), Mazoch (ČR)

Hosté:  Ing. Jelínková Hrdličková

Zápis č. 10 z jednání Představenstva KVL ČR 22.06.2021

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová

Omluveni:  (MVDr.) Musil, Návojová Horáčková, Šterc, Zelinka

Hosté:   (MVDr.) Vranková (RK), Mazoch (ČR), Ing. Balihar, Z. Hanelová (oba ITEAD, a. s.), MVDr. Vítek, Ing. Jelínková Hrdličková

Zápis č. 9 z jednání Představenstva KVL ČR 10.05.2021

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Musil, Müllerová, Návojová Horáčková, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka
Omluveni: (MVDr.) Pokorný

Neomluveni: Pryszczová, Šterc

Hosté: (MVDr.) Grymová (RK), Vencl (ČR)

Zápis č. 8 z jednání Představenstva KVL ČR 06.04.2021

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Musil, Müllerová, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni: (MVDr.) Šterc

Hosté: (MVDr.) Zajíc (RK), Mazoch (ČR)

Zápis č. 7 z jednání Představenstva KVL ČR 09.03.2021

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Musil, Müllerová, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni: (MVDr.) Návojová Horáčková, Šterc

Hosté: (MVDr.) Grymová (RK)

Zápis č. 6 z jednání Představenstva KVL ČR 27.02.2021

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Musil, Müllerová, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni: (MVDr.) Šterc

Hosté: (MVDr.) Mgr. Láník, komise VoK, notář