Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 6 z jednání Představenstva KVL ČR 08.11.2016

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Borkovec, Daniel, Dvořák, Grym, Hlavová, Holý, Chvátal, Rejnek, Rychlík, Sviták Novozámská, Šterc, Vaňousová, Vítek
Volební komise: (MVDr.) Hrabal, Opršal, Umlášek
Omluveni: (MVDr.) Horáčková, Snášil
Hosté: Mgr. Pavel Vavříček (notář), MVDr. Opršal (VoK)

Zápis č. 5 z jednání Představenstva KVL ČR 04.11.2016

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Borkovec, Daniel, Grym, Hlavová, Hošek, Raška, Rejnek, Rychlík, Snášil, Sviták Novozámská, Šterc, Vaňousová, Vítek

Omluveni: (MVDr.) Fichtel, Slabá,

Hosté: (MVDr.) Grymová, (RK), Opršal (VoK)

Zápis ze společného zasedání představenstva a předsedů OS KVL ČR 04.11.2016

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 31 předsedů OS KVL
Hosté: Mgr. Láník (AK – Láník), Ing. Jelínková

Zápis č. 4 z jednání Představenstva KVL ČR 14.09.2016

.

Zápis č. 3 z jednání Představenstva KVL ČR 10.06.2016

.

Zápis č. 2 z jednání Představenstva KVL ČR 30.03.2016

.

Zápis č. 1 z jednání Představenstva KVL ČR 06.01.2016

.