Komora veterinárních lékařů České republiky

Zápis č. 2 z jednání Představenstva KVL ČR 12.04.2018

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Borkovec, Daniel, Grym, Hlavová, Holý, Horáčková, Chvátal, Rejnek, Rychlík, Snášil, Sviták Novozámská, Šimaliaková, Šterc, Vaňousová, Vítek

Omluveni: (MVDr.)

Hosté: (MVDr.) Vranková (RK), Z. Hanelová (ITEAD), ing. Valach (GrECo), MVDr. Bureš (ÚSKVBL)

Zápis č. 1 z jednání Představenstva KVL ČR 30.01.2018

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Borkovec, Daniel, Grym, Hlavová, Horáčková, Rejnek, Snášil, Sviták Novozámská, Šterc, Vaňousová, Vítek

Omluveni: (MVDr.) Dvořák, Holý, Chvátal, Rychlík,

Hosté: (MVDr.) Vranková (RK) , Vencl (ČR), Ondřej Vitula (IVSA)

Komora veterinárních lékařů České republiky