Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 6 z jednání Představenstva KVL ČR 25.10.2022

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Zelinka

Omluveni:  (MVDr.) Pryszczová, Talafous Zemanová

Neomluveni:  (MVDr.) Šterc

Hosté:  (MVDr.) Fialová (RK), Vencl (ČR)

Zápis č. 5 z jednání Představenstva KVL ČR 02.09.2022

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Návojová Horáčková, Pokorný, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni:  (MVDr.) Musil, Pryszczová

Neomluveni:  (MVDr.) Šterc

Hosté: (MVDr.) Fialová (RK), Vencl (ČR)

Zápis č. 4 z jednání Představenstva KVL ČR 23.06.2022

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Zelinka

Omluveni:  (MVDr.) Talafous Zemanová

Neomluveni:  (MVDr.) Šterc

Hosté: (MVDr.) Fialová (RK), Vencl (ČR)

Zápis č. 3 z jednání Představenstva KVL ČR 13.05.2022

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová

Omluveni:  (MVDr.) Musil, Šimaliaková

Neomluveni:  (MVDr.) Šterc, Zelinka

Hosté:  (MVDr.) Fialová (RK)

Zápis č. 2 z jednání Představenstva KVL ČR 19.04.2022

Přítomni:  (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová (od 20.27 hodin), Müllerová (od 19.26 hodin), Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka (od 19.29 hodin)

Omluveni:      –

Neomluveni:  MVDr. Šterc

Hosté:  (MVDr.) Grymová (RK), Mazoch (ČR)

Zápis č. 1 z jednání Představenstva KVL ČR 08.02.2022

Přítomni:   (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojová Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová, Zelinka

Omluveni:  MVDr. Šterc

Neomluveni:  –

Hosté:   (MVDr.) Zajíc (RK), Mazoch (ČR)