Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Žádost o povolení

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Registrační karta

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Program zabezpečení jakosti

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Důkaz optimalizace

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Provozní předpis

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Provozní deník

.

Rozdělení prodeje veterinárních a humánních léčiv do příslušné sazby DPH

.

Informace k vyšetření antirabických protilátek

.