Komora veterinárních lékařů České republiky

Informace ze schůzky výrobců petpasů 11. 12. 2008

.

Informace k vyšetření antirabických protilátek

.

Komora veterinárních lékařů České republiky