Komora veterinárních lékařů České republiky

Obecně závazné vyhlášky obcí a úprava podmínek chovu a držení zvířat

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Žádost o povolení

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Registrační karta

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Program zabezpečení jakosti

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Důkaz optimalizace

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Provozní předpis

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Provozní deník

.

Rozdělení prodeje veterinárních a humánních léčiv do příslušné sazby DPH

.

Komora veterinárních lékařů České republiky