Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závazné vyhlášky obcí a úprava podmínek chovu a držení zvířat

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Žádost o povolení

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Registrační karta

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Program zabezpečení jakosti

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Důkaz optimalizace

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Provozní předpis

.

Zřízení a provoz RTG pracoviště – Provozní deník

.