Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 8/2019 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 22.08.2019

Přítomni: (MVDr.) Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová, Jana Fialová, Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé)

Zápis č. 7/2019 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 11.07.2019

Přítomni: (MVDr.) Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová, Jana Fialová, Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé)

Zápis č. 6/2019 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 13.06.2019

Přítomni:  (MVDr.) Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová, Jana Fialová, Josef Zajíc

Omluvena: MVDr. Jana Fialová

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé)

Zápis č. 5/2019 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 09.05.2019

Přítomni: (MVDr.) Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová, Josef Zajíc

Omluvena: MVDr. Jana Fialová

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé)

Zápis č. 4/2019 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 11.04.2019

Přítomni: (MVDr.) Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová, Jana Fialová, Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé)

Zápis č. 3/2019 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 14.03.2019

Přítomni:  (MVDr.) Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová,

Omluveni: (MVDr.) Jana Fialová, Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé), MVDr. Jan Pokorný (představenstvo)

Zápis č. 2/2019 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 21.02.2019

Přítomni: (MVDr.) Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová, MVDr. Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada: na bod 4 – Různé), Mgr. Zbyněk Láník (AK Láník)

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 17.01.2019

Přítomni: (MVDr.) Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová, MVDr. Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé)

Zápis č. 12/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 13.12.2018

Přítomni: (MVDr.) Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová
Hosté: MVDr. Halbichová Vítová, MVDr. Radka Vaňousová (prezidentka KVL)
Omluven: MVDr. Josef Zajíc

Zápis č. 11/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 16.11.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Josef Zajíc

Zápis č. 10/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 26.10.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé), Mgr. Zbyněk Láník 

Vyjádření prezidenta k zápisu č. 9/2018 z jednání Revizní komise 20.09.2018

Bohužel jsem nucen vážně se ohradit proti znění zápisu z jednání Revizní komise dne 20.9.2018 bod 4.3. ve znění:

Zápis č. 9/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 20.09.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová (od 10:30), Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková (od 10:30), Veronika Grymová, Josef Zajíc (od 10:30)

Hosté:  MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé), Mgr. Zbyněk Láník 

Zápis č. 8/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 09.08.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé), Mgr. Zbyněk Lání

Zápis č. 7/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 28.06.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé), Mgr. Zbyněk Láník