Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 1/2022 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 06.01.2022

Přítomni: (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Michael Mazoch, LL.M. (Čestná rada – na bod 4 – Různé), Petra Jiráková (Broker Vision), MVDr. Petra Šinová (prezidentka), MVDr. Anna Šimaliaková (představenstvo)

Zápis č. 12/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 07.12.2021

Přítomni: (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Zápis č. 11/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 11.11.2021

Přítomni: (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková, Veronika Grymová,  Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc

Omluveni: MVDr. Jan Žabka

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Zápis č. 10/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 21.10.2021

Přítomni: (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková, Veronika Grymová, Jan Žabka, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Zápis č. 9/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 16.09.2021

Přítomni: (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková, Veronika Grymová, Jan Žabka, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová

Omluveni: MVDr. Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Zápis č. 8/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 12.08.2021

Přítomni: (MVDr.) Veronika Grymová, Jan Žabka, Josef Zajíc, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová

Omluveni:  (MVDr.) Diana Frenclová, Marie Vranková

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Zápis č. 7/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 13.07.2021

Přítomni: (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Jan Žabka, Diana Frenclová, Josef Zajíc, Vladěna Stránská, Martina Halbichová Vítová

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Zápis č. 6/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 17.06.2021

Přítomni:  (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Jan Žabka, Diana Frenclová, Josef Zajíc, Vladěna Stránská, MVDr. Martina Halbichová Vítová distančně (ze zdravotních důvodů)

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada – na bod 4 – Různé)

Zápis č. 5/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 27.05.2021

Přítomni:  (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Jan Žabka, Diana Frenclová, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc, Vladěna Stránská (distančně ze zdravotních důvodů)

Hosté: MVDr. Michal Kudla (Čestná rada), MVDr. Petra Šinová (prezidentka KVL), Zdeňka Hanelová (ITEAD) – všichni na bod 4 – Různé

Zápis č. 4/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 15.04.2021

Přítomni:  (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Diana Frenclová, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc

Hosté:  MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis č. 3/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 18.03.2021

Přítomni:   (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Diana Frenclová, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis č. 2/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 18.02.2021

Přítomni:  (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Jana Fialová, Milan Bittner, Josef Zajíc

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis č. 1/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 19.01.2021

Přítomni:  (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Jana Fialová,  Josef Zajíc (od 12:00)

Omluven: MVDr. Milan Bittner

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis č. 12/2020 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 17.12.2020

Přítomni: (MVDr.) Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Jana Fialová

Omluven: MVDr. Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis č. 11/2020 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 13.11.2020

Přítomni:   (MVDr.) Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Josef Zajíc, Jana Fialová

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),