Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 12/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 13.12.2018

Přítomni: (MVDr.) Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Štrosová
Hosté: MVDr. Halbichová Vítová, MVDr. Radka Vaňousová (prezidentka KVL)
Omluven: MVDr. Josef Zajíc

Zápis č. 11/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 16.11.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Josef Zajíc

Zápis č. 10/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 26.10.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová, Josef Zajíc

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé), Mgr. Zbyněk Láník 

Vyjádření prezidenta k zápisu č. 9/2018 z jednání Revizní komise 20.09.2018

Bohužel jsem nucen vážně se ohradit proti znění zápisu z jednání Revizní komise dne 20.9.2018 bod 4.3. ve znění:

Zápis č. 9/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 20.09.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová (od 10:30), Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková (od 10:30), Veronika Grymová, Josef Zajíc (od 10:30)

Hosté:  MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé), Mgr. Zbyněk Láník 

Zápis č. 8/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 09.08.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé), Mgr. Zbyněk Lání

Zápis č. 7/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 28.06.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé), Mgr. Zbyněk Láník

Zápis č. 6/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 24.05.2018

Přítomni:  (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková, Veronika Grymová

Hosté: MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé)

Zápis č. 5/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 03.05.2018

Přítomni:  (MVDr.) Martina Halbichová Vítová 8:00, Jana Fialová (od 9:00), Milan Bittner (od 9:30), Jan Žabka (8:30), Marie Vranková (od 10:00), Veronika Grymová 8:00 – 11:00, MVDr. Zajíc (8:30)

Hosté:  Ing. Kuhn (Sodap Systems, od 9:30)

Zápis č. 4/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 19.04.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Jan Žabka, Marie Vranková (od 10:00), Veronika Grymová (od 10:00), MVDr. Josef Zajíc (do 13:00)

Hosté:   MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé)

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 08.03.2018

Přítomni:  (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Jana Fialová, Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Jan Žabka,

Omluven:  MVDr. Josef Zajíc

Hosté:  MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé)

Zápis č. 2/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 08.02.2018

Přítomni:  (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová,  Josef Zajíc, Jan Žabka

Omluvena:  MVDr. Jana Fialová

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé)

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 11.01.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Jana Fialová, Josef Zajíc, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé), Mgr. Láník