Komora veterinárních lékařů České republiky

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 11.01.2018

Přítomni: (MVDr.) Martina Halbichová Vítová, Milan Bittner, Marie Vranková, Veronika Grymová, Jana Fialová, Josef Zajíc, Jan Žabka

Hosté: MVDr. Štěpán Vencl (Čestná rada, na projednání bodu 4 – různé), Mgr. Láník

Komora veterinárních lékařů České republiky