Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis č. 3/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 18.03.2021

Přítomni:   (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Diana Frenclová, Martina Halbichová Vítová, Josef Zajíc

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis č. 2/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 18.02.2021

Přítomni:  (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Jana Fialová, Milan Bittner, Josef Zajíc

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),

Zápis č. 1/2021 ze zasedání Revizní komise KVL ČR 19.01.2021

Přítomni:  (MVDr.) Marie Vranková, Veronika Grymová, Vladěna Stránská, Jan Žabka, Jana Fialová,  Josef Zajíc (od 12:00)

Omluven: MVDr. Milan Bittner

Hosté:  MVDr. Michael Mazoch (Čestná rada: na bod 4 – Různé),